İş Hukuku

Lokavt Nedir? Lokavt Çeşitleri Nelerdir?

İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir.

Lokavt Unsurları

  • İşçilerin Topluca İşten Uzaklaştırılması

Lokavtın ilk unsuru, işçilerin işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda topluca işten uzaklaştırılmasıdır. İşçilerin işten uzaklaştırılmasının lokavt olarak nitelenmesi için uzaklaştırmanın topluca gerçekleştirilmesi gerekir.

  • Uzaklaştırmanın İşveren veya İşveren Vekilinin Kararıyla veya Bir Kuruluşun Verdiği Karara Uyarak Yapılması

Lokavtın diğer unsuru, işten uzaklaştırmanın işveren veya işveren vekilinin kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak yapılmasıdır.

Kanuni Lokavt

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması hâlinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta kanuni lokavt denir.

Kanuni Lokavt Unsurları

  • Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması

Kanuni lokavta, kanuni grevde olduğu gibi toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve uyuşmazlığın olağan arabuluculuk aşamasında da giderilememesi halinde gidilebilir.

  • Kararın grev nedenliye alınması ve uygulanması

Kanuni lokavt kararı alınabilmesinin ön koşulu işçi sendikası tarafından grev kararı alınmış olmasıdır. Bu nedenle grev kararı olmadan kanuni lokavta gidilemez.

Lokavt yasakları

Görev yasakları ve grevin ertelenmesi bölümünde anlatılan tüm bilgiler lokavt açısından da geçerlidir.

Lokavtın Durdurulması

Görevde olduğu gibi, lokavtın da iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanıldığı iddiasıyla, taraflardan birisi veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, mahkemeye başvurabilir. Mahkeme lokavtın iyi niyet kurallarına aykırı tarzda toplum zararına veya milli servete zarar verecek şekilde kullanıldığını tespit ederse uygulanmakta olan lokavtın durdurulmasına karar verir.

Kanun Dışı Lokavt

Kanuni lokavt için aranan koşullar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanun dışıdır. Kanun dışı lokavttan söz edebilmek için, yapılan eylemin lokavt niteliği taşıması ve kanuni lokavt koşullarının gerçekleşmemiş olması gerekir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu