İş Hukuku

İş Sözleşmesi’nin Fesih Nedeniyle Sona Ermesi

İş Sözleşmesi’nin Fesih Nedeniyle Sona Ermesi;

İş sözleşmesinin feshi, taraflardan birinin tek taraflı olarak irade beyanıyla sözleşmeyi sona erdirmesidir. Fesih sonuç doğurması için karşı tarafın kabulüne gerek yoktur. Karşı tarafa ulaşan fesih beyanından geri dönülemez. İş sözleşmesinin feshi, süreli ve haklı fesih olarak ikiye ayrılmaktadır. Süreli fesihte fesih beyanı karşı tarafa ulaştıktan sonra mevzuatta yazılı süreler geçtikten sonra hüküm doğurur. Haklı fesihte fesih beyanı karşı tarafa ulaştığı anda hüküm doğurur.

Süreli Fesih

Süreli fesih, belirsiz süreli iş sözleşmesinin, taraflardan birinin tek taraflı irade beyanıyla, bildirim süreleri sonunda sona erdirilmesidir. Fesih isteyen taraf, fesihten önce durumu diğer tarafa bildirmelidir. Bu bildirimden yapılmasından itibaren işçinin kıdemine göre İş Kanunu’nda belirlenen sürelerin geçmesinden sonra iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

Şartlar

  • Sözleşme belirsiz süreli olmalıdır
  • Fesih bildiriminde bulunmalıdır

Bildirim Süreleri

Belirsiz iş sözleşmeleri;

  • İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirim diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra;
  • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirim diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
  • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirim diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra
  • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Bildirim süreli sözleşme ile artırılabilir ancak azaltılamaz. Bildirim sürelerinin başlangıcı karşı tarafa bildirimin yapıldığı tarihtir.

Hüküm ve Sonuçları

İş sözleşmesi bildirim süreleri sonunda feshedilmiş sayılır. Tarafların bu süreler içinde tüm borçları ve hakları devam etmektedir. Bildirim süreleri içinde haklı fesih nedeni çıktığı durumlarda iş sözleşmesi ilgili tarafça haklı nedenler feshedilebilir.

  • Yeni İş Arama İzni

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için iş arama izni vermek zorundadır. İşveren tarafından iş arama izni, iş saatleri içinde ve ücretten kesinti yapılmaksızın verilir. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşçi durumu işverene bildirmek zorundadır.

  • Bildirim Sürelerine Ait Ücretin Peşin Olarak Ödenmesi

İşveren bildirim süresini beklemeden bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Usulsüz Fesih

Taraflarca bildirim sürelerine uyulmaksızın yapılan fesih usulsüz fesih olarak adlandırılır. Bildirim koşuluna uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İhbar tazminatı 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması

İş güvencesine tabi olmayan işçinin iş sözleşmesinin, işverence, fesih hakkının kötüye kullanarak sonra erdirildiği durumlarda işçiye, bildirim süresine ilişkin ücretin 3 katı tutarında bir tazminat ödenmesi gerekir. Uygulanan bu tazminat “kötüniyet tazminatı” olarak adlandırılır. Kötüniyet tazminatı yalnızca işveren açısından öngörülmüştür. Kötüniyet tazminatı sadece iş güvencesine sahip olmayan işçiler talep edebilir. İspat yükü işçinin üzerindedir. Kötüniyet tazminatı da 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu