İş Hukuku

Toplu İş Hukuku

Toplu İş Hukuku;

İşçi ve işveren ile bunlardan en az birinin mesleki kuruluş ile olan hukuki ilişkileri toplu iş hukukunun konusunu oluşturur.

Sendika

Sendika; işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade eder.

Unsurları

  • Ortak Amaç

Sendikalar, çalışanların veya işverenlerin, çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulurlar.

  • Serbestçe Kurulabilme

Sendikalar önceden herhangi bir makamdan izin almaksızın serbestçe kurulurlar.

  • Bağımsızlık

Sendikalar, devlete, siyasi partilere, kuruluşlara (diğer sendika veya konfederasyonlara) veya diğer makamlara bağlı olmaksızın faaliyetlerini sürdürürler.

  • Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olma
  • Cumhuriyetin Temel Niteliklerini ve Demokratik Esaslara Uygun Faaliyet Yürütme

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.

Konfederasyon

Konfederasyon; değişik işkollarında en az 5 sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşu ifade eder. Konfederasyonlar değişik işkollarındaki sendikaların bir araya gelmesiyle kurulabilmektedir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu