İş Hukuku

Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ihbar tazminatı hesaplama hakkındaki tüm detaylara ulaşabileceğiniz eşsiz bir içerik sizleri bekliyor.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken öncelikle işçinin ne kadar süre çalıştığı hesaplanır. Kıdem hesabı için işçinin çalıştığı yıl sayısı aldığı maaşın brütüyle çarpılır. Brüt hesaplanırken yol yemek ve işçiye maaşı dışında yapılan yan ödemeler de dahil edilir. Yılın dışında arta kalan günler ise günlük brüt ücret ile çarpılır. Toplam miktardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Kalan miktar banka kanalı aracılığıyla kıdem tazminatı olarak işçiye ödenir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşçi veya işveren belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek istediği takdirde bunu karşı tarafa bildirmek mecburiyetindedir. Bu sürelere uymayan kişi bu süreler tutarında ücreti ihbar tazminatı olarak ödemek zorundadır. Buna göre:

  • İşçi 6 aydan kısa süre çalışmışsa 2 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı söz konusu olur.
  • İşçinin altı ay ile 1,5 yıl arasında çalışma süresi mevcutsa 4 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatına hak kazanır.
  • İşçinin 1,5 yıl ile 3 yıl arasında bir çalışma süresi mevcutsa 6 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatına hak kazanır.
  • İşçi 3 yıldan daha fazla çalışmışsa 8 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatına hak kazanır. 

Kıdem Tazminatına Esas alınacak Sürenin Belirlenmesi

İşçi kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde en az bir yıldır çalışıyor olması gerekir. 1 yıllık kıdem koşulunu sağlamayan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. 

Kıdem Tazminatı Hesabına Esas Alınacak Ücret ve Zamanaşımı Süresi

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir.

Kıdem tazminatında zamanaşımı ikili ayrıma tabiidir. 25 Ekim 2017 tarihinden önce işten ayrılanlar için iş sözleşmelerinin sona ermesinden itibaren  zamanaşımı on yıldır. 25 Ekim 2017 tarihinden sonra iş sözleşmesini sona erdirenler için için ise süre beş yıdır.

Zamanaşımı Süresi

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

İşçinin brüt maaşı 5.000,00 TL,

işten ayrılış tarihi 12.12.2022,

işe giriş tarihi 12.12.2019,

Toplam yıllık ikramiye 3600 TL(Aylık 300 TL‘ye gelir)

Toplam yıllık yemek yardımı 3600 TL(Aylık 300 TL’ye gelir)

Toplam yıllık servis ücreti yardımı 4800 TL(Aylık 400 TL’ye denk gelir)

Hizmet süresi ile çarpılacak olan miktar 5.000+300+300+400=6000 TL

Bu örnekte işçinin toplam hizmet süresi 3 yıl, sonuç olarak ise 3yıl×6000=18.000 TL’dir.

İhbar Tazminatı Hesaplama Örnekleri

İşçinin brüt çıplak aylık ücreti 5.000 TL,

İşten ayrılış tarihi 12.12.2022

İşe giriş tarihi 10.12.2022

Toplam yıllık ikramiye 3600 TL (Aylık 300 TL’ye gelir)

Toplam yıllık yemek yardımı 3600 TL (Aylık 300 TL’ye gelir)

Toplam yıllık servis ücreti yardımı 4800 TL(Aylık 400 TL’ye denk gelir)

8 hafta ile çarpılacak olan miktar 5000+300+300+400=6000

Yani toplam ihbar tazminatı 2×6000=12000 TL ‘dir. 

İş Hukuku Avukatına Sor

İş hukuku avukatı, işçilerin işten ayrıldıktan sonraki söz konusu olan hakları ile işe devam ederken talep edebilecekleri hakları bakımından hak kaybına uğramamaları için danışılması gereken kişidir. Bu bakımdan iş hukuku avukatından danışmanlık hizmetinden faydalanılabilir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağında Avukat Desteği

Son zamanlarda kıdem ve ihbar tazminatı alamayan işçilerin mağduriyeti artmıştır. İşçilerin hak kayıplarının önüne geçebilmek adına kıdem ve ihbar tazminatı alacağında avukat desteğinden mutlak surette faydalanılmalıdır. Bu hizmet kapsamından faydalanabilmek adına uzman kadrodan oluşan Ekin Hukuk Bürosu avukatlarından destek alabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır 2022?

İhbar tazminatı hesaplanırken, işçinin son aldığı brüt ücret esas alınır Bu brüt ücret haftalık olarak hesaplanarak, işçinin çalıştığı süreye göre doğan ihbar süresi ile çarpılır. Bu ücretten gelir ve damga vergisi kesilerek alınacak ücret belirlenir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kanunda belirtilen sürelere uyulmaması durumunda aşağıda belirtilen oranda kıdem tazminatına hak kazanılır:

• İşçi 6 aydan kısa süre çalışmışsa 2 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı söz konusu olur.

• İşçinin altı ay ile 1,5 yıl arasında çalışma süresi mevcutsa 4 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatına hak kazanır.

• İşçinin 1,5 yıl ile 3 yıl arasında bir çalışma süresi mevcutsa 6 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatına hak kazanır.

• İşçi 3 yıldan daha fazla çalışmışsa 8 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatına hak kazanır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır Formül?

İşçinin işte çalıştığı toplam süre göz önüne alınarak; işçiye sağlanan yol parası, yemek parası, yıllık ikramiye, yakacak yardımı gibi verilen ücretlerin bir aya denk gelen miktarının aylık brüt ücret ile toplanmasından sonra çalıştığı toplam süre ile çarpılması sonucu elde edilen tutar kıdem tazminatıdır.

Çıkış Parası Nasıl Hesaplanır?

İşçinin işten ayrılması durumunda şartları oluşmuşsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, ubgt ücreti gibi haklarının işten ayrılmadan önce kendisine verilmesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu