İş Hukuku

İşsizlik Maaşı Ne Kadar? Şartları Nelerdir? 2024

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişilere, işsizlik dönemlerinde geçimlerini sağlamak amacıyla devlet veya sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen bir tür sosyal yardımdır.

İşsizlik maaşı, işini kaybeden veya belirli şartları taşıyan kişilere belirli bir süre boyunca maddi destek sağlayarak, iş arama sürecine yardımcı olur ve ekonomik güvence sağlar.

İşsizlik maaşı, genellikle işsizlik sigortası sistemleri kapsamında verilir. İşsizlik sigortası, çalışanların işlerini kaybetmeleri durumunda maddi güvence sağlamak için bir tür sigorta sistemidir. Çalışanlar, genellikle maaşlarından kesilen primlerle bu sistemlere katkıda bulunurlar ve işsiz kalmaları durumunda işsizlik maaşı talep edebilirler.

İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?

İşsizlik maaşı aşağıda sayılan kriterleri taşıyan kişilere verilir:

 • Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,
 • Banka sandıklarına tabi sigortalılar,
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
 • Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler.

Yukarıda sayılan kişiler işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan bireylere maddi destek sağlayan bir sosyal güvenlik hizmetidir.

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı başvuru şartları bulunmaktadır. İşsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyen bireylerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Kişinin kendi isteği dışında veya kendi kusuru olmaksızın işten çıkarılmış olması,
 • Hizmet Akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
 • Son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle prim ödemiş olması,
 • İşslik maaşı başvurusu, hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içinde yapılması,
 • 18 yaşını doldurmuş ve çalılabilir durumda olmaları.

İşsizlik Maaşı Nasıl Ödenir

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süreyle Ödenir?

işsizlik maaşı, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere verilir.

Bu sürelere göre işsizlik maaşı ödeme süreleri farklıdır:

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere ise 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.

Bu sürelerin yanı sıra işsizlik maaşı alabilmek için diğer başvuru şartlarını da taşımanız gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği MiktarıDamga Vergisi OranıÖdenecek İşsilik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay 2023 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan10.008,004.003,200,007593.972,82
Son 4 Ay 15.000 TL ile Çalışan15.000,006.000,000,007595.954,46
Son 4 Ay 25.000 TL ile Çalışan25.000,008.006,400,007597.945,63

(2023 yılında asgari ücret 1.01.2022 – 30.06.2022 dönemi için brüt 5.004,00 TL,  1.07.2022–31.12.2022 dönemi için ise brüt 6.471,00 TL dir.)

İşsizlik Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içerisinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

İşsizlik maaşı alan kişiler, aşağıdaki durumları 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170 hattına bildirmelidir:

 • İkametgah adresinin değişmesi,
 • Başka bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • Silahaltına alınılması,
 • Yurtdışına çıkılması,
 • Bir işte çalışmaya başlanması,
 • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

İşsizlik Maaşı Alırken İş Arama Zorunluluğu ve Koşulları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alan bireylerin, aktif olarak iş aramaları ve belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

İş arama zorunluluğu, işsizlik maaşı alırken iş arama faaliyetlerinde bulunma yükümlülüğünü ifade eder. İş arama zorunluluğu, başvuru sahibi tarafından yerine getirilmesi gereken bir koşuldur ve İŞKUR tarafından belirlenmiş olan iş arama koşulları dikkate alınmalıdır.

İş arama koşulları şu şekildedir:

 • En az bir kez İŞKUR’a başvuru yapmak,
 • İŞKUR tarafından verilen iş tekliflerine başvurmak ve mülakatlara katılmak,
 • İŞKUR tarafından belirlenen sürelerde iş arama raporu düzenlemek ve teslim etmek,
 • İş arama faaliyetlerine ilişkin belgeleri İŞKUR’a sunmak.

İşsizlik Maaşı Sürecinde Başvuru Ve İtiraz Hakları Nelerdir

İşsizlik maaşı almak için başvuru yapma ve gerektiğinde itiraz etme hakkına sahiptirler.

İşsizlik maaşı başvurusu, en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda yapılabilmektedir. Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında İŞKUR, başvuruyu inceleyerek işsizlik maaşı ödeneğine hak kazanıp kazanılmadığını değerlendirecektir.

Başvurunun reddedilmesi durumunda veya işsizlik maaşı ödeneğinin süreç içinde kesilmesi durumunda, sigortalılar itiraz hakkına sahiptir. İşsizlik maaşı başvurusu reddedildiğinde veya kesildiğinde, İŞKUR tarafından verilen karara itiraz edilebilir. İtiraz sürecinde gerekli belgelerin ve nedenlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması önemlidir. İŞKUR tarafından yapılan itiraz incelemesi sonrasında, karar yeniden değerlendirilebilir ve sonuçlandırılabilir.

İşsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir?

Aşağıda sayılan durumlarda işsizlik maaşı kesilmektedir:

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun iş bulunmasına rağmen, son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedilmesi,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine sahip müfettişler veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilmesi,
 • Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilmesi,
 • Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddedilmesi veya kabul etmesine karşın devam edilmemesi,
 • Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplanmaması,
 • İstenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde verilmemesi.

2024 İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

2024 yılında işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır.

Asgari Ücret Alan Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alır?

2024 yılında asgari ücret alan kişinin alacağı işsizlik maaşı 2.568,75 TL’dir.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.

İşsizlik Maaşından Herhangi Bir Kesinti Yapılır Mı?

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Kaç Ay Çalışmak Lazım?

İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yıl içerisinde en az 600 gün sigortaları olarak çalışmak gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Kişiler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de yasal olarak çalışma iznine sahip olmaları durumunda ve diğer başvuru şartlarını sağlamaları halinde işsizlik maaşı alabilirler.

6 Ay Çalışan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için en az 600 gün sigortalı olarak çalışma şartı bulunduğundan, 6 ay çalışan bir kişi işsizlik maaşı alamaz.

Stj. Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu