Aile (Boşanma) Hukuku

İddet Müddeti Nedir?

İddet müddeti, hukukumuzda boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süreyi ifade etmektedir.

Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Eşlerin boşanmasının ardından kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken bir süre öngörülmüştür. Beklenen bu süreye iddet müddeti denmektedir. İddet müddeti yalnızca kadın eş için düzenlenmiştir.

Bekleme Süresi (İddet Müddeti) ile Soybağı İlişkisi

Soybağı, çocuğun nüfus kayıtlarındaki anne ve babası arasında hukuki bağı temsil etmektedir. Anne ve çocuk arasındaki soybağı doğum ile kurulmaktadır.

İddet müddeti içerisinde doğan çocuğun soybağı, Türk Medeni Kanunu madde 285 hükmü gereğince babalık karinesi kapsamındadır. Evlilik bitmiş olsa dahi biten evlilikteki koca, çocuğun babası sayılacağından doğan çocuk ile arasında soybağı kurulmaktadır. İlgili maddenin devamı uyarınca, bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde üç yüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

Babalık Karinesi

TMK Madde 285 –Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.

Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.

Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

Bekleme Süresinin (İddet Müddeti) Kaldırılması Davasının Açılması

İddet müddeti boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmesiyle sona ermekte ve kendiliğinden kalkmaktadır.

Bu süreyi beklemek istemeyen tarafın, mahkemeden iddet müddetinin kaldırılması kararı alması gerekmektedir. Bu sürenin kaldırılması için mahkeme kararı alınması şarttır.

Bekleme Süresinin (İddet Müddeti) Kaldırılması Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

İddet Müddeti

İddet müddetinin kaldırılması davasına görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.      Yetkili mahkeme davacının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesidir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası Süresi

İddet Müddetinin kaldırılması davasının konusu beklenen süreyi kısaltmak veya kaldırmak olması sebebiyle kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Dava süresi ortalama 1-1,5 ay kadardır.

Bekleme Süresine (İddet Müddeti) İlişkin Yargıtay Kararları

T.C Yargıtay 8. HD. E. 2017/7288 K. 2018/2224 T. 15.2.2018

Dava babalığın tespiti, TMK 304. maddede düzenlenen mali haklar ve küçük çocuk için nafaka istemine ilişkindir. Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak, davacı 01.09.2015 tarihinde doğum yapmış ve …adı verilen çocuk davacı ile davalı …’nın evlilik birliğine 04.09.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

TMK. 285. maddesi “Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.” hükmünü içermektedir.

Davacı da evliliğin devamı sırasında hamile kaldığını iddia etmiş ve evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğum yapmış ve çocukta babası hanesine tescil edilmiştir. Mahkemece bu hüküm dikkate alınarak babalığın tespitine yönelik davanın reddine karar verilmesi yerine kabulü doğru görülmemiştir.

SIK SORULAN SORULAR

Eşin Gaiplik Kararından Sonra Diğer Eş Yeniden Evlenebilir Mi?

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Yeniden evlenmek isteyen eş, kaybolan kişi hakkında yaptığı gaiplik başvurusuyla veya ayrıca açacağı bir dava ile evliliğin feshini isteyebilir. Bu hususlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 131. maddesinde düzenlenmiştir.

b.Gaiplik durumunda

Madde 131- Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.

İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davası Ne Kadar Sürer?

İddet Müddetinin kaldırılması davasının konusu beklenen süreyi kısaltmak veya kaldırmakla ilgilidir. Bu sebeple yaklaşık olarak 1-1,5 ay içerisinde karar verilmektedir.

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Nasıl Hesaplanır?

İddet Müddetinin süresi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre iddet müddeti 300 gündür. Bu süre boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlamaktadır. Doğumla birlikte bu süre sona erer. Çocuğun ölü doğması veya kadının düşük yapması da doğum olarak değerlendirilmektedir.

Kadın için bekleme süresi

Madde 132- Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

İddet müddetinin kaldırılması davasında kadının yerleşim yeri aile mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davası Kime Karşı Açılır?

İddet Müddetinin kaldırılması davası hasımsız bir dava olup çekişmesiz yargı işidir. Bu nedenle iddet müddetinin aldırılması davalarında karşı taraf bulunmamaktadır.

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Ne Kadardır? Boşanma Davasından Sonra Yeniden Evlenmek İsteyen Kadın Ne Kadar Süre Beklemelidir?

İddet müddetinin boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 300 gündür. Bu süre doğumla birlikte son bulmaktadır.

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Bitmeden Evlenilebilir Mi?

İddet müddeti bitmeden kadın tekrar evlenemez. Tekrardan evlenmek isteyen kadın mahkemeye başvurarak bu sürenin kaldırılmasını talep etmelidir.

Boşanan Kadın İddet Müddeti (Bekleme Süresi) İçerisinde Doğum Yaparsa Sonuçları Ne Olur?

Boşanan kadının iddet müddeti içerisinde doğum yapması halinde iddet müddeti sona erer. Çocuğun ölü doğması veya kadının düşük yapması da doğum olarak değerlendirilmektedir.

İddet Müddeti (Kadın İçin Bekleme Süresi) Ne Demektir?

Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra kadının tekrardan evlenebilmesi için beklemesi gereken süreye iddet müddeti denmektedir. Bu süre Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup 300 gündür. Bu süre boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte başlamaktadır. Kadınının doğum yapmasıyla birlikte süre biter.

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Nasıl Kaldırılır?

İddet müddeti, 300 günün dolmasıyla ya da kadının doğum yapmasıyla birlikte son bulmaktadır. Fakat kadın bu süre içerisinde yeniden evlenmek isterse yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’ne başvurarak İddet Müddeti’nin kaldırılması davası ile bu süreyi kaldırabilir. İddet Müddeti’ni kaldırmak için mahkeme kararı alınması gerekmektedir.

Kadının hamile olmadığını kanıtlayan resmi sağlık raporu tek başına yeterli değildir. Mutlaka mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme kadının hamile olup olmadığı konusunda araştırma yapar.

İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İddet Müddetinin kaldırılması için kadın, yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’nde dava açmalıdır. Dava sürecinin daha sağlıklı ve hızlı yürümesi için İddet Müddeti’nin kaldırılması davasında Aile Hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmak kadının yararına olacaktır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu