İcra Hukuku - İflas Hukuku

İcra Takibinin Başlatılması

İlamsız veya ilamlı fark etmeksizin takip yolları, takip talebi ile başlar. Takipli iflas yollarına da takip talebi ile başlanacaktır. İcra takibinin bütün aşamalarına esas olacak şey borçlunun icra dairesine takip talebinde bulunmasıdır. Takip talebinde bulunmak için alacağın bir senede veya belgeye bağlı olması gerekmez ancak bu durum alacaklının hiçbir sebep göstermemesi anlamına gelmez. Genel haciz yolunda alacaklı bir senet ya da belge göstermemişse alacağın neyden sebep olduğunu belirtmelidir.

Takip Talebinde Bulunulması

İcra Takip talebi yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda icra dairesine bildirilir. İcra dairesi tarafından dosyaya esas numarası verilir. Takip talebinin yazılı olarak yapılmasının kolaylaştırılması için basılı takip talebi örneği kullanılır. Basılı örnek bulunmadığı durumlarda örnekte yer alan hususları içerisinde barındırmak kaydıyla beyaz bir kâğıt doldurularak da takip talebinde bulunulabilir. İcra müdürü bunu da değerlendirmeye almak, ödeme emri düzenlemek zorundadır.

Sözlü yapılacak takip talebinde icra müdürüne gerekli bilgiler verilir, icra müdürü bu bilgileri örnek tutanağa geçirir. Alacaklı ve icra müdürünün imzası ile birlikte takip talebi oluşturulmuş olur. Elektronik ortamda UYAP aracılığıyla da takip talebinde bulunulabilir.

Alacaklı, takip talebini başka bir yer icra dairesi aracılığıyla gönderebilir. Bu yer icra dairesi, giderleri alacaklı tarafından karşılanmak üzere talebi yetkili icra dairesine gönderir.

Takip Talebinde Bulunması Gereken Unsurlar

Takip talebine dayanarak icra dairesinin ödeme emri gönderebilmesi için takip talebinin bulundurması gereken unsurlar vardır. Takip talebinde bulunması gereken unsurlar:

  • Alacaklının kimliği ve adresi
  • Borçlunun kimliği ve adresi
  • Alacak tutarı
  • Alacak faizli ise faizin miktarı ve işlemeye başladığı gün
  • Senet veya senet yoksa borcun sebebi
  • Takip yollarından hangisinin seçildiği
  • Alacaklı veya vekilinin imzasıdır.

Alacaklı alacağını Türk parası ile talep etmelidir. Aksi durumda icra müdürü ödeme emri gönderemez. İcra müdürü bu kurala rağmen yabancı ara ile ödeme emri düzenlemişse kesinleşmiş olsa dahi süresiz şikâyet yoluna gidilebilir. Alacaklı yabancı para alacağını vade günündeki kur üzerinden Türk parası olarak talep edebilir.

Alacaklı takip talebinde gösterdiği alacağı sonradan değiştiremez. Alacaklı alacağının sadece belli bir kısmı için kısmi takip yapabilir. Alacaklı fazlaya ilişkin haklarının saklı olduğunu belirtmese bile kalan kısımdan feragat etmiş sayılmaz. Alacaklının aynı borçluda birden fazla alacağı varsa hepsi için tek bir talepte bulunabilir. Takip talebinde gösterilmeyen faiz sonradan aynı takip ile istenemez.

Stj. Av. Sena TÜRK & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu