Ceza Hukuku

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesinde; “Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Maddenin gerekçesi ise şu şekildedir; “kişinin gözetimi altında bulunan bir hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi suç sayılmıştır. Fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması için bir zarar doğması aranmaz. Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi ile tamamlanır.”

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Korunan Hukuki Değer

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu hem insan hayatı ve sağlığı hem de kamu güvenliğini güvence altına alan bir suçtur.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Maddi Unsurlar

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunda maddi unsurlar şunlardır:

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Fail

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu özgü bir suçtur. Hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi suçun faili olmaktadır.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Mağdur

Kanunda herhangi bir sınırlama bulunmadığından suçun mağduru herkes olabilmektedir.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Mağdur

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Fiil

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunun maddi unsurunun fiil unsuru gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakmak ya da bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermektir. Seçimlik hareketlerden ilki hayvanın serbest bırakılması, ikincisi ise serbest olan hayvanın kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesidir. Hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suçun meydana gelmesi bakımından yeterlidir.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunun Konusu

Suçun konusu, suçun üzerinde meydana geldiği şey olduğundan bu suç bakımından suçun konusu insandır.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Manevi Unsur

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu kasten işlenebilecek bir suçtur. Söz konusu suçun taksirle işlenen hali kanunda düzenlenmemiştir. Suçun oluşması için herhangi bir saikin varlığı aranmamaktadır.       

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçuna Teşebbüs

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu sırf hareket suçu olup sırf hareket suçlarında hareketin yapılmasıyla suç tamamlandığı için bu suçlarda teşebbüs mümkün değildir.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçuna İştirak

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması fail unsurunda da açıklandığı üzere özgü bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 40. maddesinin 2. fıkrasına göre özgü suçlarda ancak özel faillik niteliği taşıyan kişi fail olabilir. Bu nedenle söz konusu suçun işlenmesine yardımcı olan kişiler de azmettiren ya da yardım eden olarak sorumlu olur.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda İçtima

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılmasıyla birlikte taksirle yaralama suçunun gerçekleşmesi halinde daha ağır cezayı gerektiren taksirle yaralama suçundan hüküm kurulmalıdır ancak taksirle yaralama suçu şikâyete tabi suçlardan olduğundan şikayet bulunmaması halinde hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçundan hüküm kurulacaktır.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Suç bakımından genel yetki kuralları geçerli olup suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Ceza ve Zamanaşımı

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için verilecek ceza altı aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır

Söz konusu suçta dava zamanaşımı ise 8 yıldır.

Sonuç

Ceza avukatı, tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir ceza yargılamasının tarafı olmanız halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek ceza hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz. 

Av. Ahmet EKİN & Av. Ezgi YÜCEL

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu