Pandemi - Kovid 19Ceza Hukuku

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası (TCK m. 124)

Haberleşmenin engellenmesi suçu, TCK m. 124 ile “Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu suç, kişilerin veya kamu kurumlarının kendi aralarında yaptıkları haberleşmeyi veya her türlü basın yayın organının yayınlarının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi suretiyle işlenir. Bu suçun cezası, haberleşmenin engellendiği kişi veya kuruma, haberleşmenin yapıldığı araca ve engelleme şekline göre değişir.

Haberleşmenin engellenmesi suçu, bilişim teknolojilerinin getirdiği olanaklar dolayısıyla ortaya çıkan ve bilişim teknolojileri de aracı kılınarak işlenebilecek bir suçtur.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Fail ve Mağdur

Bu suç genel bir suçtur. Fail herhangi bir kişi olabilir.

Suçun mağduru haberleşmesi engellenen kişilerdir. Kamu kurumları ve basın ve yayın organlarının bu suçtan zarar gören olması hali ise nitelikli hal olarak öngörülmüştür.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Maddi Konusu

Bu suçun maddi konusu, haberleşme ve yayındır. Haberleşmenin yapıldığı araç önemli değildir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Fiil

Haberleşmenin engellenmesi suçu TCK m.124 ile düzenlenmiştir. Suçun temel hali birinci fıkra ile düzenlenmiş olup iki ve üçüncü fıkralarda suçun farklı mağdurlara karşı işlenmesi hali farklı suçlar olarak tanımlanmıştır.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Fiil

Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Engellenmesi

Suçun hareket öğesini haberleşmenin engellenmesi oluşturmaktadır.

Bu suç, değişik hareketlerle işlenebilir. TCK m. 124/1’e göre kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunacaktır.

Kamu Kurumlan Arasındaki Haberleşmenin Engellenmesi

Kamu kurumlan arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

TCK m. 124/2’ye göre haberleşmenin engellenmesi suçunu kamu kurumlarına karşı işleyen kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu düzenleme ile kamu kurumları arasındaki haberleşmenin engellenmesi farklı bir suç olarak düzenlenmiştir.

Basın ve Yayın Organının Yayınının Hukuka Aykırı Bir Şekilde Engellenmesi

Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi de ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

TCK m.124/3’e göre her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Hukuka Aykırılık Unsuru

Görevin ifası gibi bir nedenle haberleşme engellenmişse suç oluşmaz.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Manevi Unsuru

Haberleşmenin engellenmesi suçu, kasten işlenen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için failin kasti hareket etmesi yeterlidir. Bu nedenle failin saiki veya amacı suçun unsurları arasında yer almaz.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Manevi Unsuru

Haberleşmenin Engellenmesi Suçuna Teşebbüs

Suç, haberleşmenin engellenmesiyle tamamlanır; bu nedenle suça teşebbüs mümkündür.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda İştirak

İştirak konusunda genel kurallar geçerlidir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda İçtima

Fail tek bir eylemle birden fazla kişinin haberleşmesini engellerse zincirleme suç hükümleri uygulanır

Fail satmak amacıyla kilometrelerce uzunlukta telefon kablosunu keserse hem haberleşmenin engellenmesi hem de kamu malına zarar verme suçları oluşur ve fikri içtima hükümleri uygulanır.

Haberleşmenin engellenmesi durumunda fail, haberleşme içeriğini öğrenmemektedir. Eğer fail, haberleşme içeriğini öğrenmek için hareketi yapmış ise haberleşmenin gizliliğini ihlâl suçu oluşur.

Muhakeme ve Yaptırım

Haberleşmenin engellenmesi suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır. Şikâyet aranmaz.

Haberleşmenin engellenmesi suçunun cezası şu şekildedir:

  • Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
  • Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu