Pandemi - Kovid 19

Göçmen Kaçakcılığı Suçu Ne Zaman Oluşur?

Sanığın, taşıdığı kişilerin göçmen olup olmadıkları hususunda kesin bilgi sahibi olmaması ve göçmen oldukları iddia edilen kişilerin yakalanmamış olması durumunda göçmen kaçakçılığı suçu oluşmaz.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas: 2021/9168 Karar: 2022/18158 Tarih: 27.09.2022

Göçmen kaçakçılığı suçu, birinin, vatandaşı olmadığı devlete o devletin yabancı kişiler için yapmış olduğu giriş ve transit geçiş hukuku hükümlerini ihlal etmek suretiyle geçişi ile girmesine veya transit geçişine kasıtlı olarak yardım etme şeklinde tanımlanabilir.

Göçmen kaçakçılığı suçu TCK madde 79’da düzenlenmiştir. Maddede düzenlenen suç seçimlik hareketlerle işlenebilen bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanıma göre; doğrudan ya da dolaylı şekilde, maddi çıkar elde etmek saiki ile “illegal yollarla bir yabancıyı ülkeye sokmak” veya “bir yabancının yasal olmayan yollarla ülkede bulunmasına imkân sağlamak” veya “Türk vatandaşı veya yabancı kimsenin ülke dışına illegal yollardan çıkmasına imkân sağlamak”, seçimlik hareketli suçlar şeklinde sayılmaktadır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2021/9168, Esas, 2022/18158 Karar sayılı ve 27.09.2022 tarihli ilamında; sanığın, taşıdığı kişilerin göçmen olup olmadıkları hususunda kesin bilgi sahibi olmaması ve göçmen oldukları iddia edilen kişilerin yakalanmamış olması durumunda göçmen kaçakçılığı suçu oluşmadığı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas: 2021/9168 Karar: 2022/18158 Tarih: 27.09.2022

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığın aşamalarda atılı suçlamayı kabul etmemesi, 24/05/2014 tarihli tutanak içeriğine göre sanığın taşıdığı kişilerin göçmen olup olmadığı konusunda kesin bilgi olmaması ayrıca göçmen olduğu iddia edilen kişilerin yakalanamamış olması hususları gözetilerek sanığın beraati yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık … müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/09/2022 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

(Muhalif)

KARŞI OY

Sanık hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yapılan yargılama neticesinde … Asliye Ceza Mahkemesince sanığın mahkumiyetine karar verilmiş. Dairemizce sanığın taşıdığı kişilerin göçmen olup olmadığı konusunda kesin bilgi olmaması ve bu kişilerin de yakalanamamış olması göz önüne alınarak beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi düşüncesiyle oy çokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir.

Emniyetin dosya içindeki mevcut 24/05/2014 tarihi saat 14:30’da kolluk tarafından düzenlenen tutanakta … ilçesine bağlı sınır köylerinden … Cumhuriyeti’ne illegal sınır geçişlerinin artmasından dolayı ilçe girişinde yol uygulaması yapıldığı Saat 13:15 sıralarında … plakalı minibüsün içerisi dolu olarak görülmesi üzerine aracın durması için ikaz edildiği, aracın süratini arttırarak kontrol noktasını geçtiği aracın emniyet aracıyla takip edildiği ancak aracın gözden kaybolarak izini kaybettirdiği daha sonra bahse konu aracın saat 14:30 sıralarında boş olarak geri döndüğü bu sefer aracın durduğu araç şoförü …’ın sözlü olarak beyanında 18-20 kişi civarında Türkçe bilmeyen şahsın yabancı uyruklu olduğu yanında oturan şahısın Türkçe bildiği ve … köyüne kadar gittikleri köyü geçtikten sonra dereboyu kenarında yol üzerinde şahısları indirdiği ve geri döndüğünü bildirdiği, sanık …’ın da imzası alınarak olayın tutanak altına alındığı görülmüştür. Daha sonra sanık Avukat huzurunda verdiği ifade de araçta 18-20 kişi olduğunu kabul etmiş ancak bu kişileri … köyünde çobanlık yapacaklarını bildiğini göçmen olduğunu bilmediğini polis kontrol noktasında da dur işaretini görmediğini, savunmuştur.

Zabıt mümzi tanıklar dinlenilmiş ve olay tutanağını doğrulamışlardır.

Tüm dosya kapsamından sanığın aracında Türkçe bilmeyen 18-20 civarında kişiyi taşıdığı sabittir. Sanık savunmasında her ne kadar bu kişilerin göçmen olduğunu bilmediğini ve çobanlık yapmak için … köyüne getirdiklerini ve dur ihtarını görmediğini savunmuşsa da olayın gündüz vakti olması ve araç kullanan bir kişinin yol üzerinde kollukça yapılan uygulamayı görmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca … … ilçesi … ülkesiyle sınır olup araçta bulunan kişilerin bırakıldığı iddia edilen aşağı … ve … köyü … Cumhuriyeti ile sınır olup arada başkaca bir köy olmaması ve araçta bulunan kişilerin bırakıldığı yerden yaya yolu ile … Cumhuriyeti’ne geçmeleri mümkün olması sanığın özellikle kolluk kuvvetlerinin yol uygulamasından da kaçmış olması bıraktığı kişilerin köyde çobanlık yapması halinde bu kişileri kolluk kuvvetlerine gösterebileceği göz önüne alındığında sanığın üzerine atılı göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği sabit olması sebebiyle mahkumiyet kararının onanması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu