İçtihatlar

Eş Hakkında Asılsız Şikayette Bulunma

Eş hakkında asılsız şikayette bulunma boşanma sebebidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2016/25629, Karar: 2017/4166, K. Tarihi: 11.04.2017 

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri, evlilik birliğinin sürdürülemez hale gelmesi durumlarına dayanmaktadır. Boşanma sebepleri, TMK’nın 166. maddesinde belirtilmiş olup, şu şekilde sıralanabilir:

  • Zina (TMK 166/1): Eşlerden birinin zina yapması, evlilik birliğinin temelini sarsar ve diğer eşin boşanma davası açmasına neden olabilir. Ancak, eşlerin anlaşmalı boşanma durumunda bu sebep üzerinden dava açma imkanı kısıtlanmıştır.
  • Hayata Kast (TMK 166/2): Eşlerden birinin diğerine karşı hayata kast teşkil eden bir harekette bulunması durumunda diğer eş boşanma davası açabilir. Bu, evlilik birliğinin devamının sağlıklı bir şekilde mümkün olamayacağı durumlardan biridir.
  • Ağır Kusurlu Hareketler (TMK 166/3): Eşlerden birinin diğerine karşı ağır kusurlu davranışlarda bulunması, evlilik birliğini temelden sarsan bir durum olabilir. Örneğin, sürekli şiddet, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi durumlar ağır kusur teşkil edebilir.
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme (TMK 166/4): Eşlerden birinin suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi, evlilik birliğini sürdürmeyi imkansız hale getirecek nitelikte bir durumdur.
  • Terk (TMK 166/5): Eşlerden birinin diğerini terk etmesi, yani ortak hayatlarını sürdürmeyi reddetmesi durumunda, terk edilen eş boşanma davası açabilir.
  • Ayrılık (TMK 166/6): Eşlerden biri, evlilik birliğini sürdürmeme kararı alır ve bu kararı diğerine bildirirse, diğer eş bu durumu boşanma sebebi olarak kullanabilir.

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davaları genellikle bu sebepler üzerinden açılır. Ancak, boşanma süreci detaylı ve hassas bir süreçtir ve mahkeme, her durumu ayrı ayrı değerlendirir. Boşanma kararı almak isteyen çiftlerin hukuki danışmanlık alarak doğru ve güvenilir bilgilerle hareket etmeleri önemlidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/25629 Esas, 2017/4166 Karar sayılı ve 11.04.2017 tarihli ilamında; eş hakkında asılsız şikayette bulunma boşanma sebebi olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2016/25629, Karar: 2017/4166, K. Tarihi: 11.04.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 11.10.2016 günü temyiz eden davalı-karşı davacı … geldi. Vekilleri gelmedi. Karşı taraf davacı-karşı davalı … ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı- karşı davalı kadının eşi hakkında asılsız şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen davacı-karşı davalının boşanma davası ve fer’lilerine yönelik temyiz itirazları ile sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.04.2017 (Salı)

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu