Ceza Hukuku

Denetimli Serbestlik Şartları

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan hükümlülerin cezasının belli bir süreyle denetim altında çektirilmesidir. Denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezanın infazında hükümlüye, belirlenen yükümlülüklere uyarak cezaevi dışında cezasını çekme imkanı tanınmıştır.

Denetimli serbestlik müessesi, hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?

 • Hükümlünün açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunması,
 • Hükümlünün iyi halli olması,
 • Koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha süre kalmış olması (30.03.2020 tarihinden sonra işlenen suçlar açısından)
 • Hükümlünün veya avukatının talep etmesi,
 • Son olarak infaz hakimliği tarafından karar verilmesi gerekmektedir.

30.03.2020 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik

14/04/2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan İnfaz Yasası değişikliği ile 30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda denetim süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak aşağıda belirtilen suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacaktır.

3 Yıllık Denetim Süresi Kapsamında Olmayan Suçlar:

 • Kasten öldürme suçları (TCK madde 81, 82 ve 83),
 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK madde 87, fıkra iki, bent d),
 • İşkence suçu (TCK madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçu (TCK madde 96),
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK madde 102, 103, 104 ve 105),
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188)
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Kadın Hükümlüler

30/03/2020 tarihinden sonra işlenen suçlarda, sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine 2 yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanacaktır.,

30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlarda, sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine 4 yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında da denetim süresi 4 yıl olarak uygulanır.

Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Engellilik Veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler

Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler hakkında denetim süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir (İnfaz Kanunu m.105/A/3-b).

Denetimli Serbestlik Süresindeki Yükümlülükler Nelerdir?

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

 1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
 2. Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
 3. Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
 4. Belirlenen programlara katılması,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir (İnfaz Yasası m.105/A/5).

Denetimli serbestlik ve diğer ceza infaz ile ilgili iş ve işlemlerinizde herhangi bir hak kaybına uğramamak için büromuzdan profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Stj. Av. Mehmet Ali YILDIRIM/ Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu