Genel Hukuki Bilgiler

Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu İle İlgili İptal Kararı

31750 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki 6. madde Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edildi. İptal edilen maddeler aşağıdaki gibidir:

  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5. maddesinin 3. fıkrasındaki “…Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda…” ibaresi,
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5. maddesinin 4. fıkrasının ç bendi,
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5. maddesinin 6. fıkrası,
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi,
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesindeki “… ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar…” ibaresi,
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesinin 8. fıkrası.

31750 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5. maddesinin 3. fıkrasına göre;

“Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.”

Öğretmen adayları, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan bir Yetiştirme Programına tabi tutulur. Adaylık Değerlendirme Komisyonu’nun görevi öğretmen adaylarının Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığı yönünde değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Yeni yapılan düzenleme ile bu Adaylık Değerlendirilme Komisyonu Kaldırılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamladıktan sonra herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan öğretmen olabilmesinin önü açılmıştır.

31750 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 5. maddesinin 4. fıkrasının ç bendine göre;

Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların,...”

31750 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5. maddesinin 6. fıkrasına göre;

Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

Adaylık Değerlendirme Komisyonu kaldırıldığından dolayı Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki bu hükümler de kaldırılmıştır.

31750 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre;

Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

….

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.”

Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmen olmak için bazı asgari çalışmalar öngörülmüştür. Mesleki gelişim alanında uzman öğretmen olma adayı, bu asgari çalışmaları tamamlamakla yükümlüdür. Yeni çıkan Anayasa Mahkemesi kararı ile bu yükümlülük ortadan kalkmıştır. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesine gereğince;

“Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir.”

Tıpkı mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmen olmak için birtakım çalışmalar öngörüldüğü gibi başöğretmen olmak için de bazı çalışmalar öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile bu çalışmalar da kaldırılmıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesinin 8. fıkrası gereğince;

Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi kararı ile bu hüküm de kaldırılmıştır.

Duygu Maide KARATAŞ & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu