İçtihatlar

Aldatma iddialarında Tahrik İndirimi

Resmi nikahla evli olmayan eşler arasında aldatma iddiaları nedeniyle işlenen cinayetlerde tahrik indirimi uygulanmaz.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Esas: 2016/4609  Karar: 2017/5004 K. Tarihi: 13.12.2017

Sanık ve maktul arasında resmi evlilik bağı olmayan bir ilişki içerisinde olan çiftin, maktulün başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenen sanığın tartışma yaşaması sonucu iple boğazını sıkarak maktulü öldürdüğü bir olayda; Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesi uyarınca sanığa karşı sadakat yükümlülüğü bulunmadığından, maktulün başka birisiyle ilişkisinin olması sanık lehine haksız tahrik oluşturmayacaktır.

Ayrıca, maktul tarafından sanığa karşı başkaca haksız bir söz veya davranış da tespit edilememiştir. Bu durumda, tarafların yeniden evlenme niyetiyle bir araya gelmeleri ve maktulün sanığı aldattığı şeklindeki gerekçe yerinde olmayan bir değerlendirme olarak kabul edilerek, sanık hakkında verilen cezanın Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi gereğince indirim yapılması suretiyle eksik cezaya hükmolunmuştur.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 2016/4609 Esas, 2017/5004 Karar sayılı ve 13.12.2017 tarihli ilamında; resmi nikahla evli olmayan eşler arasında aldatma iddiaları nedeniyle işlenen cinayetlerde tahrik indirimi uygulanmaz içtihat edilmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Esas: 2016/4609 Karar: 2017/5004 K. Tarihi: 13.12.2017

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme
HÜKÜM : TCK.nun 81, 29, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 13 yıl 4 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’in maktule …’ü kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan … Bakanlığı vekilinin suç vasfının tasralayarak öldürme olduğuna, takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine ve sair hususlara yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Maktule … ile sanık …’in daha önce evli olup 10.04.2013 tarihinde boşandıkları, ancak boşanmadan sonra da görüşmeye devam ettikleri, maktulün başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenen sanığın bu nedenle maktul … ile tartıştığı ve iple boğazını sıkarak öldürdüğü olayda; sanık ile aralarında resmi evlilik bağı olmayan maktulenin Türk Medeni Kanununun 185. maddesi uyarınca sanığa karşı sadakat yükümlülüğünün bulunmaması karşısında, maktulenin başka birisi ile ilişkisinin olması sanık lehine haksız tahrik oluşturmayacağı gibi, sanığa yönelik maktuleden kaynaklanan
başkaca bir haksız söz veya davranış da bulunmadığı halde, tarafların yeniden evlenme niyeti ile bir araya geldikleri, bu nedenle maktulenin sanığı aldatma özgürlüğünün olmadığı şeklindeki yerinde olmayan gerekçe ile, sanık hakkında tayin olunan cezadan TCK.nun 29. maddesi gereğince indirim yapılması suretiyle eksik cezaya hükmolunması,
Kanuna aykırı olup, katılan … Bakanlığı vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu