Medeni Usul Hukuku

Adli Yardım

Adli yardım, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zora sokmaksızın yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda olan kişilere, yargılama giderlerinin ödemekten geçici olarak muafiyet tanınmasıdır. Adli yardım hükümleri, geçici hukuksal korunma taleplerinde ve icra takiplerinde de uygulanır.

Adli yardıma başvurmak için aşağıdaki koşulların bir arada bulunması gerekir:

  • Adli yardım talebinde bulunan kişinin, kendisinin ve ailesinin geçimi önemli ölçüde zora sokmaksızın yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödemeyecek durumda olması gerekir.
  • Adli yardım isteminde bulunanların sav ve savunmalarında, geçici hukuksal koruma istemlerinde ve icra takibinde, istemlerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması gerekir.
  • Adli yardım asıl olarak gerçek kişiler içindir. Tüzel kişilerin adli yardımdan yararlanabilmesi yalnızca kamuya yararlı dernek ve vakıflarla sınırlıdır. Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri için mütekabiliyet koşulunun bulunması gerekir.

Usul

Adlı yardım kararlarını mahkeme verir. Davalarda görevli ve yetkili mahkeme, asıl talep veya karara bağlanacağı mahkemedir. İcra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesi görevlidir. Kanun yolun aşamalarında da adli yardım mümkündür.

Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden bağışıktır. Adli yardımdan yararlanan kişi baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir.

Adli yardım talebinde bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, kanıtları ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır. Her türlü belge, kanıt olarak kullanılabilir.

Duruşma yapılmaksızın adli yardıma talebi hakkında kara verilir.

Adli Yardımın Kararının Etkileri

  • Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet
  • Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet
  • Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi
  • Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat sağlanması

Adli yardım hükmün kesinleşmesine kadar devam eder. Adli yardım daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu