Medeni Usul Hukuku

Kanıtların Tespiti

Açılmış veya açılacak dava ile ilgili delilin emniyet altına alınmasına sağlayan geçici hukuki koruma müessesi kanıt tespitidir. Kanıtların tespiti talebinin konusu çekişmeli maddi olgulardır. Kanıtların tespiti talebi mevcut kanıtların kaybolmasını, yok olmasını veya ileri sürülmesinde güçlük çıkmasını önlemek adına başvurulan geçici bir hukuksal korumadır.

Kanıtların Tespiti Koşulları

Bir kimsenin kanıtların tespiti talebi kabul edilmesi aşağıdaki koşulların varlığına bağlıdır.

  • İstemde bulunanın açılmış veya ileride açılacak bir davada taraf sıfatına sahip olması gerekir.
  • İstem, açılmış veya ileride açılacak bir dava ile ilgili olmalıdır.
  • İsteme konu kanıtların, henüz inceleme sırası gelmemiş olması gerekir.
  • İstemde bulunanın hukuksal yararı olmalıdır.

Usul

Kanıtların tespiti dilekçe ile mahkemeden istenir. Dilekçede tespiti istenen olgu, tanıklara veya bilirkişilere sorulması istenen sorular, kanıtların kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran nedenler ile aleyhine kanıtların tespiti istenen kişinin ad, soyad ve adresi yer alır. Mahkeme tarafından belirlenen tespit giderleri avans olarak ödenmesi gerekir

Mahkeme öncelikle kanıtların tespiti için koşulların bulunup bulunmadığını inceler. Tespit istemi mahkemece haklı bulunursa karar, dilekçe ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Talep edenin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan durumlarda, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da kanıtların tespiti istenebilir.

Kanıtların tespiti karşı tarafın yokluğunda yapılmış ise, karşı taraf itiraz edebilir. İtiraz, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun karşı tarafa tebliğinden itibaren bir hafta içinde yapılabilir. İtiraz etmezse bu şekilde elde edilen kanıtları ve iddiaları kabul etmiş sayılır.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu