Medeni Usul Hukuku

Adli Tatil

Adli Tatil  HMK102 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Adli tatil, mahkemelerin yargılama ve öteki işlevlerinin nöbetçi mahkemeler dışında, belli zaman dilimiyle sınırlı olarak durdurulmasıdır.

Adli tatil, her yıl temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Bu husus HMK 102. maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 102 (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/33 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (1) Yeniden düzenleme:
27/6/2013-6494/30 md.)
(1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir
eylülde başlar.
Mahkemelerde adli tatil sırasında, kural olarak dava ve işlere bakamaz.Dava ve öteki işler adli tatilden sonraki zamana ertelenir.

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür.

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve kanıtların tespiti gibi geçici hukuksal koruma işlemleri, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması istemleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi nedeniyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi istemleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Yasalarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin istemi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Tarafların anlaşması durumunda veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın istemi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Adli tatilde ,

 • Yukarıda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen yanıt dilekçeleri ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçeleri alınır.
 • İlam verilir.
 • Her türlü tebligat işlemi yapılır.
 • Dosyanın başka bir mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri yapılır.

Bu hükümler, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanır. Tüm bu anlatılanlar HMK 103. maddesinde de düzenlenmiştir.

Adli Tatil Ne Zaman

MADDE 103(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz
raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer
başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli
evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden
yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece
ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır
olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili
olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap
dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam
verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya
Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de
uygulanır.

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, HMK’nın belirlediği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Uzayan süre 7 Eylül günü mesai saatinde biter.

Adli tatille ilgili işlemler devlet mahkemeleri içindir. Hakemler, bir yıl içinde hüküm vermek zorunda olup bu süre  adli tatile rastlasa bile yürümeye devam eder. Hakemler işi adli tatilin sonuna erteleyemez.

Adli tatilde görülen işlere nöbetçi mahkemeler bakar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu