Genel Hukuki Bilgiler

Yasa Dışı Bahis Suçu ve Cezası (7258 sayılı Kanun)

Yasa dışı bahis, pek çok ülkede yasadışı bir faaliyet olarak kabul edilen ve ciddi hukuki sonuçları olan bir suçtur.

Yasa dışı bahis, ülkenin kanunlarına aykırı olarak bahis oynama veya bahis düzenleme eylemidir. Bu tür bahisler, genellikle devlet tarafından düzenlenmeyen ve kontrol edilmeyen bahis siteleri veya yeraltı bahis çevreleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Yasa dışı bahis, genellikle spor karşılaşmaları, at yarışları, kumarhane oyunları ve diğer şans oyunları üzerine yapılan bahisleri içerir.

Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının hukuka aykırı oynatılmasının yaptırımı 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanunu ile düzenlenmiştir.

Yasa Dışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkân Sağlama Suçu

Yasa dışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama suçu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu m. 5/a’da düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

İnternet Üzerinden Yurt Dışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlama Suçu

İnternet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama suçu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 5. maddesinin b bendinde açıkça hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddeye göre, “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Söz konusu maddede bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla veya sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlayan kişilerin dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı açıkça hüküm altına alınmıştır.

Yasa Dışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu

Yasa dışı bahis oynatanlar veya oynanmaya imkan sağlayan kişiler hakkında çeşitli cezalar öngörülmüştür. Yasa dışı bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler bakımından da bir yaptırım öngörülmüştür.

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu m. 5/c’ye göre, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere bahis ya da kans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler bakımından üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Yasa Dışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Affı

Yasa dışı bahis oynatma sebebiyle hükmedilen ve kesinleşen idari para cezasının affı, yalnızca yapılandırma prosedürüne tabi tutularak mümkün olabilir. Borcun yapılandırılması sonucunda cezanın veya ferilerin tamamı veya bir kısmı ödendiğinde kalan ceza ve feriler silinir.

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yasa dışı bahis sebebiyle hakkında adli para cezasına hükmedilen kişiye öncelikle ödeme emri tebliğ edilir. Ödeme emri tebliğ alan kişi, belirli bir süre içinde adli para cezasını ödemekle yükümlüdür; aksi takdirde kamu yararına bir işte çalışmayı kabul ettiğini beyan etmelidir.

Adli para cezasını ödemeyen veya kamu yararına bir işte çalışma teklifini reddeden hükümlü hakkında, cumhuriyet savcısının kararı ile cezanın ödenmeyen kısmı için hapis cezası verilebilir.

Ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesi sonucunda hükümlü tüm haklarını kaybetmez. Hükümlü, her zaman adli para cezasını ödeyerek hapis cezasından kurtulabilir. Bu husus Ceza ve Güvenlik Tedbirler Hakkında Kanunu’nun 106/8’de açıkça hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddeye göre, “Hükümlü, hapis yattığı veya kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır veya kamuya yararlı işte çalıştırılma sona erer.”

18 yaşından küçük çocuklara verilen adli para cezası, ödenmediğinde hapis cezasına çevrilmez. Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile öngörülen prosedür uyarınca ödenmeyen adli para cezası takibe alınabilir.

Yasadışı bahis oynatma suçu için öngörülen adli para cezasının ödenmemesi halinde, hükümlünün cezası hapis cezasına çevrilebilir. Bu husus sadece adli para cezaları için geçerlidir. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda ise cezanın hapis cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.

Yasa Dışı Bahis Nereye Şikayet Edilir?

Yasa dışı bahis oynatan kişiler veya 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunuda belirtilen diğer durumlarda şikayette bulunmak mümkündür.

Ceza Muhakemesi Kanunu m. 158/1’e göre, “Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.” Görüleceği üzere yasa dışı bahis oynama veya oynatma suçlarına ilişkin ihbarda bulunmak veya şikayette bulunmak için Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk kuvvetlerine başvurulması gerekmektedir.

Yasa Dışı Bahis Nereye Şikayet Edilir?

Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Ne Kadar?

Yasa dışı bahis oynamanın cezası 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu m. 5/1-d)’de hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddeye göre, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.”

Yasa dışı bahis oynayanlar beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Sicile İşler Mi?

Adli sicil kaydına halk dilinde sabıka kaydı da denilmektedir. Kişinin işlediği herhangi bir suç nedeniyle hükmedilen ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımının adli sicil kaydına işlenebilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir.

Yasa dışı bahis para cezasının sicile işleyip işlememe hususu alınan cezaya göre farklılık göstermektedir.

İdari para cezası niteliğinde olması nedeniyle yasadışı bahis oynama sicile işlememektedir. Hapis cezaları ile adli para cezaları, adli sicil kaydında gözükürken, idari para cezaları bu kayda dahil edilmez.

Sonuç

Yasa dışı bahis suçları, Türkiye’de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya olan suçlardır. Bahis oynatanlar veya bu suça karşı bilgi sahibi olanlar, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayette bulunabilirler.

Yukarıda da ayrıntılı belirtildiği üzere yasa dışı bahis suçları farklı yaptırımlara tabidir. Yaptırıma çarptırılan kişiler yaptırımın türüne göre ilgili merciiye başvuruda bulunarak itiraz edebilmektedir. Yasa dışı bahis suçları ilgili mevzuatla net bir şekilde düzenlenmiştir olup bu suçlarla mücadele ciddi bir şekilde takip edilmektedir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yasa dışı bahis hangi mahkeme bakar?

Yasadışı bahis suçunda görevli mahkeme suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemesidir. Verilecek idari para cezasında görevli suçun işlendiği yer en büyük mülki amiridir.

Bahis cezası kaç defa gelir?

Yasadışı bahis oynama nedeniyle birden fazla adli veya idari para cezası uygulanabilmektedir.

Yasa dışı bahis cezası iptal edilir mi?

Yasa dışı bahis oynama sebebiyle verilen idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliğinde itirazda bulunulabilir.

Yasadışı bahisten ceza yediğimi nasıl öğrenirim?

Yasadışı bahisten oynama veya oynatmadan dolayı hakkında adli veya idari para cezasına hükmedilen kişiler, UYAP vatandaş veya e-devlet üzerinden cezasının olup olmadığını sorgulayabilir.

Stj. Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu