Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Unvanı Nedir?

Ticaret unvanı; bir taciri diğer bir tacirden ayırt etmeye yarayan, tacirlerin ticaret alanında işletmeleriyle ilgili işlemleri yaparken kullandığı isimdir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmesiyle ilgili işlemleri ticaret unvanıyla yapmak zorundadır. Tacirler ticaret unvanlarını, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline on beş gün içerisinde tescil ve ilan ettirmek zorundadır.

Ticari işletmenin merkezinin yurt dışında bulunması halinde; Türkiye’deki şubeleri kendi ülke kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla yerli ticari işletme gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan temsilci atanır.

Ticaret unvanının devamlılık özelliği mevcuttur. Şöyle ki; ticari işletme sahibi veya ortağın ticaret unvanında bulunan ismi değiştiği takdirde ticaret unvanının değiştirilmesine gerek yoktur. Kollektif, komandit şirkete veya donatma iştirakine yeni ortakların girmesi halinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin kullanılabilmektedir.

Ticari işletme devredildiğinde aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa; unvan da devir kapsamına girmektedir. Devralan devir ile birlikte unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.

Tacirlerin ticaret unvanları Türkiye çapında korunmaktadır. Tescil ve ilan edilmiş bir ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir.

Ticaret Unvanı Nasıl Oluşturulur?

Ticaret unvanının zorunlu unsuru; çekirdek kısmıdır, geri kalan kısım ek olarak adlandırılmaktadır ve ek kısmı isteğe bağlıdır.

Gerçek Kişi Tacirler ve Adi Şirket

Gerçek kişi tacirlerde zorunlu kısım, tacirin kısaltılmadan yazılacak olan isim ve soyadından oluşur. Örneğin; tacirin adı Güneş Sayar ise bu tacirin ticaret unvanı Güneş Sayar olacaktır. Ek isteğe bağlı olduğundan Güneş Sayar Pazarlama şeklinde de ticaret unvanı olabilecektir.

Adi şirketlerin tüzel kişiliği bulunmadığından tüm ortaklar tacir sayılmaktadır. Bu durumda; ticaret unvanı birden fazla ortağın ad – soyadı ve adi şirket ibaresi ile birlikte kullanılarak olabileceği gibi, Bir gerçek kişi adı ve ortakları ibaresi şeklinde de olabilir. Örneğin; Güneş Sayar ve Ortakları.

Gerçek Kişi Tacirler ve Adi Şirket

Tüzel Kişi Tacirler

Tüzel kişi tacirlerin unvanı; kişi ya da konu unvanı olması zorunludur.

Kişi unvanı; ticaret unvanının çekirdek kısmında mutlaka ortakların adının bulunmasıdır. Kollektif ve komandit şirketler kişi unvanlı şirketlerdir.

Kollektif şirketlerde çekirdek kısım: Bütün ortakların veya bir tane ortağın kısaltılmadan yazılacak isim ve soyismi ve şirketi, türünü gösterecek ibarelerden oluşur. Örneğin; Güneş Sayar Kollektif Şirketi

Komandit şirketlerde çekirdek kısım ise, komandite ortak veya ortaklardan birinin kısaltılmadan yazılacak isim soyismi ve şirketi, türünü gösterecek ibarelerden oluşur. Örneğin; Güneş Sayar ve Ortakları Komandit Şirketi

Konu unvanı; Ticaret unvanının zorunlu unsuru arasında şirketin işletme konusunun mutlaka yer almasıdır. Konu unvanlı şirketlerde, şirketin ortaklarının isimlerinin unvanda yer alması zorunlu değildir. Çekirdek kısım olarak işletme konusu yer aldıktan sonra ek olarak isteğe bağlı başkaca unsurlar da kullanılabilir. Anonim ve limited şirketler ile kooperatifler konu unvanlı şirketlerdir.

Örneğin; Tarım Turizm Anonim Şirketi, Güneş Sayar Tarım Turizm A.Ş. , İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi, Konut Yapı Kooperatifi.

Tacir Sayılan Diğer Kişiler ve Donatma İştiraki

Dernek, vakıf ve tüzel kişilerin ticari işletmeye sahip olmaları halinde; ticaret unvanları isimlerinin aynısıdır.

Donatma iştiraki; müşterek donatanlardan isim ve soyismi veya deniz ticaretinde kullanılan geminin ismini içermektedir.

Ek Almanın Zorunlu Olduğu Haller

Ticaret unvanında ek kullanmak isteğe bağlı olup bazı durumlarda ek kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumlar:

  • Bir ticaret unvanının, Türkiye’de daha önce tescil edilmiş olan diğer bir unvandan ayırt edilmesi gerekli olduğu hallerde ek yapılır.
  • Şubeler, merkez unvanını şube olduğunu belirtir şekilde kullanmak zorundadır.
  • Ticaret şirketlerinin son bulma nedenleri gerçekleştiği zaman ticaret unvanını “Tasfiye halinde” ibaresi eklenmek zorundadır.

Bazı Kelimelerin Özel Durumları

Bazı kelimeler ek olarak kullanılamayacağı gibi bazı kelimeler için de ilgili yerlerden izin veya karar gerekmektedir.

Bu kelimeler şöyledir:

  • Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet kelimeleri ticaret unvanına ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile koyulabilir.
  • Tek başına ticaret yapan gerçek kişiler, ticaret unvanlarında bir şirketin mevcut olduğu kanısını uyandıracak ekler kullanamazlar.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlığın izin verdiği vakıf, kurum ve kuruluşlar dışında “diyanet” sözcüğü isim, unvan, marka olarak kullanılamaz.

İşletme Adı Nedir?

İşletme adı; bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran isimdir. Kanuna ve kamu düzenine aykırı olmamak ve iltibas yaratmamak şartıyla işletme adı istenildiği gibi oluşturulabilir.

Tescili yapılmış olan işletme adları tüm Türkiye çapında korunmaktadır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak; ticaret hukuku alanında yaşadığınız hukuki ihtilafın yargılama sürecini yürütebilir. Uzman avukat kadromuzla görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Stj. Av. Ebrugül KOÇAK & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu