Genel Hukuki Bilgiler

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri

Sulh Hukuk Mahkemeleri genel görevli mahkemelerdir. Sulh hukuk mahkemeleri tek yargıçlı olurlar ve ilk derece mahkemeleri arasında yer alır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen görev ve işler sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri HMK m.4’ e göre:

 • Sulh Hukuk Mahkemeleri dava konusunun değer veya tutarına bakmaksızın; kiralanan taşınmazların, İİK’ ye göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ve bu davalara karşı açılan davaları görürler.
 • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları görür.
 • Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,
 • Bu kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davaları görürler.

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

Sulh Hukuk Mahkemesi belirli özel hukuk davalarına bakmak üzere kurulmuş, asıl görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi ile birlikte genel mahkemelerden biridir.

Sulh hukuk mahkemelerinin her adliyede bulunması mecburidir. Kanunda aksine bir düzenleme olmadıkça çekişmesiz yargı işlerine bu mahkeme bakar.

Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Bir konu kanunda özel olarak o uyuşmazlığın sulh hukuk mahkemelerinde çözümleneceğini belirtiyorsa o davaya ve ona karşı açılacak olan davalara da sulh hukuk mahkemeleri bakar.

Sulh hukuk mahkemesinin bakacağı davalar aşağıdaki gibidir:

Kiralananı tahliye etme, kira bedelini uyarlama, kira sözleşmesini iptal etme, mirası reddetme, miras paylaşımı, vasi ve kayyum konuları ve kat mülkiyeti davalarına bakmakla görevlidir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararı?

Mahkeme önüne gelen davaya konu bakımından bakma yetkisine sahip değilse görevsizlik kararı verir.

Görevsizlik kararı hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada verilebilir. Görevsizlik kararı bir nihai karardır çünkü bu karar sonucunda mahkeme dosyadan elini çekmektedir. Mahkeme görevsizlik kararı verdikten sonra iki haftalık süre içerisinde taraflardan biri davaya görevli mahkemede devam edilmesini talep edebilir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararı verebilmesi için yukarıda sayılan ve başka kanunlarla bu mahkemeye verilen görevler dışında bir davanın sulh hukuk mahkemesinde açılması gerekir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararı?

Sulh Hukuk Mahkemesinin Kararına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvurusu

İstinafa başvuru süresi sulh hukuk mahkemesi kararının usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliğinden itibaren iki haftadır. İstinaf başvurusu, hukuki yararı bulunan kişi tarafından bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere sulh hukuk mahkemesine bir istinaf dilekçesi verilerek yapılır.

Kat mülkiyeti kanunundan doğan, taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç, sulh hukuk mahkemesinin kararları temyiz edilemez.

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas: 2005/6-281, Karar: 2005/317

Eldeki davada dava 5219 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 21.07.2004 tarihinden sonra 04.11.2004 tarihinde açılmıştır. Dava değeri 410.000.000 TL olup, 5.000.000.000 TL olarak belirlenen yasal görev sınırına göre, Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanında kalmaktadır.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas: 2005/2144, Karar: 2005/2894

Sulh Hukuk Mahkemelerinin hangi davalara bakmakla görevli oldukları HUMK.nun 8. maddesi hükmünde gösterilmiştir. Ayrıca 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. maddesi hükmü gereğince de, Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkların Sulh Mahkemelerinde çözümleneceği belirtilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ihtilaflarda Sulh Mahkemesinin görevi mutlak niteliktedir. Ne var ki davada BK.nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen “eser” sözleşmesine dayanıldığına ve ihtilaf 634 sayılı Kanuna göre değil, BK.nın 355 ve devamı maddeleri ve sözleşme hükümleri dairesinde çözümleneceğine göre davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanında kaldığı düşünülemez.

Sulh Hukuk Mahkemesi Nasıl Kurulur?

Hukuk Muhakemelerinin kuruluşu Adlı Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 5. maddesinde düzenlenmiştir.

Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

Sulh Hukuk Mahkemesi Nasıl Kurulur?

Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açmak

Sulh Hukuk Mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. Basit yargılama usulü ise HMK m. 316’da düzenlenmiştir.

İlk önce yetkili ve görevli olan sulh hukuk mahkemesi tespit edilmelidir. Dava açmak ve davaya cevap vermek dilekçeyle yapılır. Verilen dilekçeler usulüne uygun olmalıdır. Dava dilekçesine cevap dilekçesi verme süresi iki haftadır. Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri veremezler. Mahkeme mümkün olan herhalde duruşmayı dosya üzerinden yürütür.

Sonuç

Sulh Hukuk Mahkemeleri, hukuk alanında genel görevlilere sahip olan ve ilk derece mahkemeleri arasında bulunan hukuki bir mercidir. Bu mahkemeler, genellikle tek bir yargıç tarafından yönetilirler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarla belirlenen görev ve işlerin görüldüğü hukuki bir platform olarak faaliyet gösterirler.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Sulh Hukuk Davaları Ne Kadar Sürer?

Açılan davanın niteliği, taraf sayısı ve konusunu bilmeden bu soruya kesin bir yanıt verilmesi mümkün değildir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimlik mi?

Sulh hukuk mahkemesi tek hakimli bir mahkemedir.

Sulh Hukuk Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır?

Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz Bölge Adliye Mahkemesine yapılır.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Hangi Kararları Kesindir?

Sulh Hukuk Mahkemesinin verdiği kararların tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Ali Numan ÖZTÜRK & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Apartman dairesinin 5. katında ikamet etmekteyim ,bina 7 katlı ,oturduğum dairenin lavabo +wc nin bulunduğu bölümün veya odanın tavan kısmından,aydınlatma lambasından devamlı şekilde 2 aydır damlama şeklinde su akmaktadır.üst katataki6. kata sahibine söyledim benden değil diyor,7.kattaki oturan kişiye söyledim benden değil,olsa bile yaptıracak durumum yoktur diye itiraz ediyor.Sucu usta getirdim o da kah havalandırmadan diyor,bir başkası üst kattan diyor.Yani kesin akıntının nereden kaynaklandığını tespit ettiremedim.Ama pis su engelli kızımın kullandığı wc.nin tavanında ki elektrik tesisatından akmaya devam ediyor. bu durumda ne yapabilirim. Mahkemeye başvursam çözüm bulabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  2. sulh hukuk mahkemesinden dava aç çözülür
   talebinin kararını al
   az ve öz dilekçe yaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu