İçtihatlar

Sosyal Medyada Uygunsuz Paylaşımlarda Bulunmak

Sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunan eş evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurludur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/12852 Karar: 2018/2545 K. Tarihi: 26.02.2018

Evlilik birliği içerisinde eşler birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü ve evlilik birliğinin doğurduğu diğer yükümlülüklere uygun davranmak zorundadır. Evliliğinin devam ettiği süre boyunca sadakat ya da diğer yükümlülüklere aykırı davranışlar boşanmada kusur olarak kabul edilir.

Boşanma sebepleri ve boşanmada kusur kabul edilen haller 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 161 ve devamında düzenlenmiştir.

Boşanma durumunda kusur, zina, hayata kast, suç işleme, ağır kötü muamele, ortak konutu terk etme, akıl hastalığı, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranma, şiddet uygulama, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemeyi içerebilecek durumları kapsar. Bu kusurlar, boşanma davalarında mahkemeler tarafından değerlendirilir ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan tarafın kusuru belirlenirken cinsiyet ayrımı yapılabilir. Boşanma sebepleri ve kusur halleri sınırlı olmamakla birlikte, genellikle sadakat ihlali, şiddet, yükümlülük ihlalleri öne çıkar.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/12852 Esas, 2018/2445 Karar sayılı ve 26.02.2018 tarihli ilamında; sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunan eş evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurlu olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/12852, Karar: 2018/2545 K. Tarihi: 26.02.2018

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı kadının güven sarsıcı davranışlarının olduğu, davacı-karşı davalı erkeğin ise birlik görevlerini ihmal ettiğinin kabulü ile tarafların eşit derecede kusurlu bulunarak boşanmaya karar verilmiş ise de mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurların yanında ayrıca davalı-karşı davacı kadının sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı-karşı davacı kadının, erkeğe nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil edecek niteliktedir. Öyleyse, davacı-karşı davalı erkek yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmuş olup, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı-karşı davalı erkek yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi sonucu bu isteğin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.02.2018 (Pzt.)

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu