Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun en önemli alanlarındandır. Şirketler hukuku; ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olan, şirket ve firmalardaki tüm hukuki meseleleri ve ticaret alanındaki faaliyetleri hukuki anlamda ele alan bir hukuk dalıdır.

Şirketler hukukunun amacı ticari faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan hukuki sorunları çözüme kavuşturmak ve meydana gelebilecek hak kayıplarını önlemektir.

Hukukumuzda şirketler hukuku Tür Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş olan şirket tipleri şu şekildedir;

 • Kolektif şirket
 • Komandit şirket
 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kooperatif şirket

Şirketler hukukunun konusunu ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi ve tasfiyesi oluşturmakta olup oldukça geniş bir hukuk dalıdır.

Şirketler hukuku kapsamında yapılabilecek hukuki işlemler şu şekildedir;

 • Şirketlerin ana sözleşmelerinin ve ticari sözleşmelerin hukuka uygun şekilde hazırlanması
 • Şirketlerin tescili
 • Şirketlerin kanuna uygun hale getirilmesi
 • Adi, limited, anonim, komandit, kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması için gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirmek
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarından doğan hukuki sorunlara çözüm bulmak
 • Şirketlerin bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirmek
 • Konkordato döneminde hukuki destek vermek
 • Şirketlerin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinden hukuki danışmanlık vermek
 • Şirketlerin hisse senetlerinin ve malvarlıklarının alım satımı konusunda hukuki destek vermek
 • Şirket alacaklarının hukuki açıdan takibi ve tahsili konusundaki işlemler gerçekleştirmek
Başa dön tuşu