Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan yabancıların, yabancı olmaları sebebiyle kendilerine bazı kuralların uygulanmasıdır. Yabancı bu sınırlamalara bağlı olarak hak ve özgürlüklerinden yararlanabilir. Yabancının vatandaşla aynı hak ve özgürlüklerden yararlanması ancak temel hak ve özgürlükler kapsamında olabilir. Yabancı temek hak ve özgürlükler dışındaki hak ve özgürlüklerden yararlanırken kısıtlı olarak yararlanabilecekleri gibi hiç yararlanamamaları da söz konusudur. Yabancılar hukuku milletlerarası hukuk düzeni içerisinde incelenmektedir.

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince yürürlüğe giren kurallarının bütünüdür. Yabancılar Hukuku karşılıklılık esasına dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan kurallar yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişiklik arz etmektedir.

Vatandaşlık hukukunu açıklamadan önce vatandaşlık kavramına değinmekte fayda vardır. Vatandaşlık bir kişinin belirli bir devlete bağlı bulunduğunu ifade eder. Ait bulunan devlet vatandaş olan kişiyi hak ve yükümlülüklerinin sahibi haline getirir. Vatandaşlık devletin insanlarını yabancılardan ve vatansızlardan ayırmaktadır.

Vatandaşlık hukuku; vatandaşlığın doğum ile kazanılmasını, vatandaşlığın sonradan kazanılması hallerinden olan genel olarak vatandaşlığa alınma, istisnai yolla vatandaşlığa alınma, Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması, evlenme ile vatandaşlığın kazanılması ve vatandaşlığın kaybedildiği halleri inceler.

Evlenme Yoluyla Vatandaşlık Kazanılmasında Butlan

Kategori: Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

0 Yorum 1604 Gösterim

Evlenme Yoluyla Vatandaşlık Kazanılmasında Butlan

Yabancıya Türk vatandaşlığını kazandıran evlenmenin butlanına karar verildiği takdirde, kişinin Türk vatandaşlığını muhafaza edebilmesi, onun butlan sebebi bakımından iyiniyetli olmasına bağlıdır. İyi...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ