Kurumsal Hukuk Müşavirliği

Kurumsal DanışmanlıkKamu kurum ve kuruluşları ile özel tüzel kişilere, anonim şirketlere, limited şirketlere, holdinglere, her türlü hukuki hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen hizmettir. Müvekkilin iş yoğunluğu kapsamına göre belirlenecek aylık sabit ücret karşılığında, soruşturma dosyaları, ceza davaları, hukuk davaları, icra takipleri gibi yargılama dosyaları yanı sıra sözleşmeler, ihtarnameler, insan kaynakları gibi hukuki danışmanlık faaliyetlerini de büromuz üstlenmektedir. “Şirket Avukatlığı”, “Kurum Avukatlığı” gibi ifadelerle de tabir edilebilir.

Kurumsal hukuk müşaviri hukuk fakültesi mezunu olup 1 yıllık staj eğitimini tamamlamış ve tercihen yeterli deneyimi kazanmış bir kişi olmalıdır. Kurumsal hukuk müşaviri;

  • Mevzuat taslaklarını, sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceler, yürütür ve hukuki görüş bildirir.
  • Kurumun önleyici hukuki tedbirler almasına destek olur.
  • Kurum işlemlerinin amacına uygun gerçekleştirilmesini, mevzuata ve plana uygun çalışmasını sağlar.
  • Davaların, soruşturmaların, icra takip dosyalarının takibini sağlar.
  • Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenler.

Hukuk müşavirliği öncelikli olarak önleyici hukuk hizmeti sağlar. Hukuk müşavirliği bir hizmet birimidir ve kurum beklentilerini karşılayabilmeleri adına güncel gelişmelere ve çalışma alanlarındaki yeniliklere hâkim olmayı gerektirir.

Başa dön tuşu