İçtihatlar

Kişilerin Huzur ve Sukununu Bozma Suçu

Trafikte seyir halindeki aracı takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin eylemleri kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturur.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas: 2011/5602 Karar: 2011/3661 K. Tarihi: 25.10.2011

Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesinde kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre, “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere söz konusu suçta, fail kasten mağduru rahatsız etmekte, mağdurun huzurlu bir özel ve sosyal hayat yaşamasına müdahale etmektedir.

Hukuken bağlı seçimlik hareketli bir suç olarak tarif edilen bu suç ile korunan hukuki değerler, mağdurun iç huzuru, karar verme ve hareket özgürlüğüdür.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2011/5602 Esas, 2011/3661 Karar sayılı ve 25.10.2011 tarihli ilamında; trafikte seyir halindeki aracı takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin eylemleri kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas: 2011/5602 Karar: 2011/3661 K. Tarihi: 25.10.2011

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm Cumhuriyet Savcısı  tarafından temyiz edilmekle,  dosya  incelenerek  gereği düşünüldü:

Olay tarihinde, sanığın yönetimindeki araçla, şehir merkezinde, katılanın idaresindeki aracı bir süre takip etmesi, takip sırasında katılanın yönetimindeki aracın yanına geçip, katılan ve yanındaki arkadaşına, kendi aracında bulunan arkadaşları ile birlikte gülmeleri, katılan hızını azalttığında kendisinin de aracın hızını azaltması, katılana selektör yapıp yanına geçmesi, katılanın polis merkezinin bulunduğu tarafa dönmesi üzerine takibi bırakması şeklinde gelişen olayda, sanığın gerçekleşen eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 123/1. maddesinde tanımlanan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı gerekçelerle sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olup, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 25.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu