İcra Hukuku - İflas Hukuku

Kiralayanın Hapis Hakkının Korunması

Kiralayanın hapis hakkının korunması,  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 336. maddesinde düzenlenmiştir. Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedeli için hapis hakkına başvurabilir.

Kiralayan hapis hakkını, kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde kullanabilir.

Kiralananın Hapis Hakkının Korunması

Kiralananın hapis hakkı, kira alacaklısının ödenmeyen bir yıllık ve müstakbel altı aylık kira bedelini güvence altına alan bir müessesedir. Kiraya veren, kiracının malları üzerinde hapis hakkını kullanarak alacağını garanti altına almış olacaktır.

Alt Kiracılıkta Hapis Hakkı

Kiralayanın hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere,
alt kiracının kiralanana getirdiği taşınırları da kapsar.

Üçüncü Kişilere Ait Mallarda Hapis Hakkı

Üçüncü kişilerin;

  • Kiraya verenin kiracıya ait olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği eşya
  • Çalınmış veya kaybolmuş eşya
  • Başka bir biçimde malikinin elinden iradesi dışında çıkmış eşya

üzerindeki hakları, kiraya verenin hapis hakkından önce gelir.

Hapis Hakkından Feragat

Kiralayanın hapis hakkından feragat etmesi taraflar arasında kararlaştırılabilir. Kira sözleşmesiyle birlikte yapılacağı gibi sonradan da yapılabilmektedir.

Hapis Hakkının Doğumu ve Sona Ermesi

Kira borcunun doğumu ve kiralananda hapis hakkı kullanılacak eşya mevcut olduğu durumlarda kiralayanın hapis hakkı doğmuş olur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu