İçtihatlar

Kira Sözleşmesinin Sonradan Değiştirilmesi

Kira sözleşmesinin sonradan değiştirilmesi özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

Yargıtay 21.  Ceza Dairesi Esas: 2015/4981, Karar: 2015/5645, K. Tarihi: 30.11.2015

Özel belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Söz konusu maddeye göre, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmesi için öncelikle sahtecilik amacıyla sahte bir belgenin hazırlanması veya mevcut bir belgenin sahte olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu belge, gerçek bir belge gibi kullanılarak bir hukuki işlemin gerçekleştirilmesinde veya bir hukuki hak veya yükümlülüğün ispatında kullanılabilecek nitelikte olmalıdır.

Özel belgede sahtecilik suçu, özel belgelerle sınırlı değildir. Bu suç, pasaport, ehliyet, kimlik kartı, diploma, noter tasdikli belge gibi birçok belge türüne ilişkin olarak işlenebilir.

Yargıtay 21. Ceza Dairesi’nin 2015/4981 Esas, 2015/5645 Karar sayılı ve 30.11.2015 tarihli ilamında; kira sözleşmesinin sonradan değiştirilmesi özel belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu içtihat edilmiştir.  

Yargıtay 21.  Ceza Dairesi  Esas: 2015/4981, Karar: 2015/5645, K. Tarihi: 30.11.2015

Sanık tarafından kira sözleşmesi üzerinde katılanın imzalamasından sonra daktilo ile değişiklikler yapılarak, sözleşme tarihlerinin sonradan ”10/01/2003-10/01/2028” olarak eklenmesi ayrıca sözleşmenin kiralanan şey ile beraber teslim olunan demirbaş eşyası beyanı kısmının altına ”Yirmibeş yıllık kira bedelinin tamamını aldım” ibaresinin eklenmesi ve bu sözleşmenin sanık tarafından Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesince görülen 2010/464 ve 2010/425 esas numaralı dava dosyalarında delil olarak ibraz edilerek kullanılması suretiyle özel belgede sahtecilik suçunun işlendiğinin iddia olunması, Kayseri Kriminal Polis Labaratuvarının 12/01/2011 tarih ve 2011/8 numaralı uzmanlık raporu ile söz konusu eklemelerin kira sözleşmesinin tanziminden sonra konulduğunun tespit edilmesi, Adli Emanetin 2011/16 sırasında kayıtlı bulunan üzerinde ”……” ibaresi bulunan kağıt parçasına göre 2003 yılında katılana 6 aylık, 2004 yılında ise yine 6 aylık kira bedeli olan 180.000.000 TL ödendiğinin ve kira artışının enflasyon oranına göre yapılacağının belirlendiği, yine Kayseri Kriminal Polis Labaratuvarınca yapılan inceleme sonucu söz konusu belgede yazılı ibarelerin ve altındaki imzanın sanığa ait olduğunun bilirkişi raporu ile tespit edilmesi, böylece sanığın kira kontratını peşin olarak ödediğini iddia etmesine rağmen kira kontratının başlama tarihinden sonraki bir tarihte 6 aylık kira bedelini peşin olarak verdiğinin kendi el yazısı olduğu tespit edilen belgeden anlaşılması karşısında yıllık kira bedeli tespit edildikten sonra hem kira bedelinin aylık peşin olarak ödeneceğinin hem de 25 yıllık kira bedelinin peşin alındığının yazılı olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı hususu gözönünde bulundurularak ve bu belgenin Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesinde 05/12/2008 ve 05/02/2010 yıllarında kullanıldığının sabit olmasına göre aldatma yeteneği değerlendirilerek bulunması halinde mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden sanığın soyut savunmasına üstünlük tanınarak yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekili ile Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu