Genel Hukuki Bilgiler

KEP Adresi Nedir? Nasıl Alınır?

Kep adresi açılımı kayıtlı elektronik posta adresidir. Tarafların birbiriyle e-posta yoluyla görüşmelerini hukuken geçerli ve güvenli hale getirmektedir. Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarından birine gerekli belgeler ile birlikte başvurularak kep adresi alınabilir.

Kep Adresi Nedir?

Kep adresi, resmi yazışmaların yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmasını ve saklanmasını sağlayan alt yapıdır. Gönderilen maillerin hukuki anlamda delil niteliği sağlaması ve saklanması için ülkemizde özellikle avukatlar tarafından çok sık kullanılmaktadır. 

Kep Adresi Nasıl Alınır?

Kep adresi almak için öncelikle gerekli sağlayıcıya üye olunması gerekmektedir. Üye olduktan sonra gerekli belgelerle ile birlikte en yakın PPT şubesine müracaat edilmelidir. Şubeye gitmek yerine online olarak başvuru da yapılabilir.

Kep Adresi Almak İçin Gerekli Evraklar

Kep adresini alacak kişinin gerçek ve tüzel kişinin alması durumunda gerekli belgeler farklılık arz etmektedir.

Gerçek Kişilerin Başvurması Durumunda Gerekli Belgeler:

  • Kep hesabı başvuru formu
  • TC kimlik kartı ( TC kimlik numarasını taşıyan pasaport, ehliyet vb. resmi belgeler de geçerli olur.)

Tüzel Kişilerin Başvurması Durumunda Geçerli Belgeler:

  • Tüzel kişiler adına Kep hesabı başvuru formu
  • Tüzel kişiliğin ticaret sicil tasdiknamesi (faaliyet belgesinin aslı da geçerli olur)
  • Noter onaylı imza sirküleri
  • Başvuru yapanın TC kimlik kartı ve yetki belgesi

Kep Adresi Ne İşe Yarar?

Kep adresinin birçok yararlı işlevi vardır. Bunların arasında en önemlisi gönderilen ve alınan maillerin hukuken geçerli bir delil oluşturmasıdır. Gönderilen ve alınan maillerin içeriğinin değişmemesi garanti altına alınmış olur. Ayrıca gönderilen mailin iletilme zamanı görüntülenebilir. Bunun yanında bütün mailler alt yapıda saklanarak kaybolması engellenir. 

Kep Adresi Ne İşe Yarar

KEP Adresi Kullanım Alanları

Vatandaşlar veya tüzel kişiler birbirleriyle her türlü sözleşme, dilekçe, teklif-kabul, anlaşma, fatura gibi her türlü yasal gönderim için kullanılabilir.

Kep Adresi Almak Zorunlu Mu?

Elektronik tebligat yönetmeliği 5. Maddesinde tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar düzenlenmiştir:

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 

Kep Adresi Ücreti

Kep ücretleri her yıl değişmekte ve bunun yanında sağlayıcıya göre farklılık arz etmektedir. Örneğin 2022 yılı için PTT KEP adresi ücreti 70.00 TL’dir.

Kep Adresi Nasıl Kapatılır?

Kep adresi kapatılmak isteniyorsa hizmet sağlayıcısına gerekli taleplerde bulunularak kapatılabilir. Kapatıldığında artık e posta alınamaz ve gönderilemez. Ancak üyelik iptal edildikten sonra üç ay süre ile erişim sağlanmaya devam edilir. Üç aylık sürenin sonunda erişim tamamen engellenir.

Diğer içeriklerimiz hakkında bilgi sahibi olmak ve bizler ile iletişime geçmek için buraya tıklayınız.

Zehra ATASEVER 

KEP Adresi Ne Demek?

Kep adresi, kayıtlı elektronik posta adresidir.

KEP Adresi Nasıl Öğrenilir?

Hizmet sağlayıcısının şubesine gidilerek veya internet sitesi üzerinden başvurularım-işlemlerim kısmından sorgulama yapılarak Kep adresi öğrenilebilir.

KEP Adresi Ücreti Ne Kadar?

Kep adresi ücreti sağlayıcıya ve üyelik yılına göre farklılık arz etmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu