Genel Hukuki Bilgiler

Ölüm İzni Nedir? Ölüm İzni Kaç Gündür?

Ölüm izni, bir yakınının vefat etmesi halinde çalışanlara verilen bir izin türüdür. Ölüm izni süresi, çalışanın sigortalılık şekline ve vefat eden kişinin yakınlığına göre değişiklik gösterir. Ölüm izni genel olarak;

 • İşçilere 3 gün,
 • Memurlara 7 gün,
 • Askerlere 10 gün ölüm izni verilir.

Ölüm izni, ölümün gerçekleştiği gün başlar ve ücretli bir izindir. Ölüm izni almak için gerekli belgeler arasında vefat belgesi, nüfus cüzdanı ve akrabalık derecesini gösteren belge bulunur.

Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, bir çalışanın yakını vefat ettiğinde işe gitmeyerek yasını tutabilmesi için verilen bir izin çeşididir. Ölüm izni, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarına tanınan bir haktır. Ölüm izni süresince çalışanlar, normal ücretlerini almaya devam ederler.

Ölüm izni süresi ve şartları, çalışanın statüsüne ve vefat eden kişinin akrabalık derecesine göre farklılık gösterir. Kamu çalışanlarının ölüm izni hakkı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 107. maddesi ile düzenlenmiştir. Özel sektör çalışanlarının ölüm izni hakkı ise, 4857 Sayılı İş Kanunu ile belirlenmiştir.

Ölüm izni kullanmak isteyen çalışanlar, vefat tarihini ve ölüm belgesini içeren bir başvuru yapmalıdırlar. Ölüm izni, ücretli bir izin olduğu için çalışanların maaş veya ücretlerinde herhangi bir indirim yapılamaz. Ölüm izni süresince maaş veya ücret ödenmemesi halinde çalışanlar, yasal haklarını aramak için dava açabilirler.

Ölüm İzni Kaç Gündür?

Ölüm izninin süresi çalışanların hangi kanuna tabi olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu süreler;

 • Memurlar için 7 gün,
 • Özel kuvvetler çalışanları için 3 gün,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları için ise 10 gündür.

Memurlarda Ölüm İzni

Devlet memurları ile özel sektör çalışanları arasında ölüm izni süreleri farklıdır. Özel sektör çalışanları yakınlarının vefatı halinde 3 gün izin alabilirken, devlet memurları bu durumda 7 gün izin hakkına sahiptir. Bu 7 gün iş günü olarak değil, takvim günü olarak hesaplanır.

Yani resmi tatil veya hafta sonu olsa bile izin süresi değişmez. Devlet memurlarının ölüm izni ile ilgili işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yürütülür.

Ölüm izni, devlet memurlarının özlük hakları arasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer verilen bir izin türüdür. Devlet memurları, yakınlarının vefatı halinde bu kanunun 104. Maddesine göre ölüm izni alabilirler. Bu izin süresince memurların maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Çünkü bu izinli oldukları günlerde çalışmış sayılırlar. Ölüm izni alabilecekleri durumlar ve şartlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiştir.

 • Eşinin,
 • Çocuğunun,
 • Anne-babasının,
 • Kardeşinin,
 • Eşinin anne-babasının ölümü halinde devlet memurlarının ölüm izni kullanmaları mümkündür.

Memurlarda Ölüm İzni

Ölüm İzni Kimlere Hangi Yakınlarının Ölmesi Halinde Verilir?

Ölüm izni, hem memurlar hem de özel sektör çalışanları için belirli yakınlarının vefatı halinde verilen bir izin türüdür. Ölüm izni, cenaze işlemleri ve taziye için çalışanlara zaman tanır. Ölüm izni ücretli bir izindir ve yasal olarak belirlenmiştir.

Memurlar, eşinin, çocuğunun, kardeşinin, anne veya babasının, eşinin anne veya babasının ölmesi durumunda ortalama 7 gün ölüm izni alabilirler. Özel sektör çalışanları ise, eşinin, çocuğunun, anne veya babasının ölmesi halinde genelde 3 gün ölüm izni alabilirler.

Bu yakınlar dışında bir kişi vefat ettiğinde, özel sektör çalışanları genellikle ölüm izni kullanamazlar. Ancak işverenle anlaşarak ücretsiz izin talep edebilirler. Bu şekilde izin alan çalışanlar, işe döndüklerinde bu süreyi telafi edebilirler.

Ölüm İzni Belgesi Nedir?

Ölüm izni belgesi, bir çalışanın iş yerinden ölüm nedeniyle geçici olarak ayrılmasını gösteren bir belgedir. Ölüm izin belgesi, çalışanın isteği üzerine veya yasal zorunluluk gereği şirket tarafından verilir. Dolayısıyla, ölüm izni almak için gerekli belgelerin başında gelir. Şu bilgileri içerir:

 • Çalışanın adı, soyadı ve pozisyonu,
 • Çalışanın izne ayrılacağı tarih,
 • Ölüm belgesi,
 • Ölüm izni süresi,
 • Ölüm izni süresince çalışanın maaşının ödenip ödenmeyeceği,
 • Yöneticilerin adı-soyadı, imzası .

Ölüm İzni Ne Zaman Kullanılır?

Ölüm izni, çalışanlara ödenen ücretli bir izin türüdür ve belirli yakınlarının vefat etmesi durumunda kullanılır. Ölüm izni, cenaze düzenlemeleri ve taziye süreçleri için çalışanlara zaman sağlar. Bu izin, çalışanın yakını vefat ettiği gün başlar ve belirli bir süre boyunca devam eder. Ayrıca, ölüm izni kullanabilmek için vefat eden yakının birinci derece akraba olduğunu kanıtlayan belgeler sunmanız gerekebilir.

Ölüm izni süresi ve kapsamı, çalışanların memur, özel sektör çalışanı veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Memurlar için ölüm izni süresi genellikle 7 günken, özel sektör çalışanları için bu süre 3 gündür ve TSK personeli için ise 10 gündür. Ölüm izni kapsamında yer alan yakınlar da farklılık gösterebilir.

Memurlar için, ölüm izni genellikle eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü durumunda verilir. Özel sektör çalışanları için ise bu izin, eşinin, çocuğunun, anne veya babasının ölümü durumunda uygulanabilir. TSK personeli için ise ölüm izni, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin anne veya babasının ölümü durumunda verilir.

Ölüm İzni İçin Dilekçe Gerekli Mi?

Kural olarak ölüm izni almak için dilekçe yazmak zorunlu değildir. Çalışanlar, ölüm izni isteklerini sözlü veya yazılı olarak işverenlerine bildirebilirler. İşverenler, çalışanların isteklerini değerlendirerek ölüm izni vermeye karar verebilirler.

Fakat bazı işyerleri veya kurumlar, ölüm izni almak için dilekçe verilmesini isteyebilirler. Bu yüzden, ölüm izni başvurusu yapmadan önce işyerinizin veya kurumunuzun kurallarını ve işlemlerini öğrenmekte yarar var.

Genellikle, ölüm izni başvurusu hassas ve ivedi bir durum olduğundan işverenler bu başvurulara saygılı davranır ve gerekli izni verirler. İşvereninizin belirlediği adımları uygulamak, süreci daha kolay hale getirecektir.

Ölüm İzni İçin Dilekçe Gerekli Mi?

Ölüm İzni İçin Hangi Belgelere İhtiyaç Var?

Ölüm izni kullanılması için çalışanın ölen yakınına ait ölüm belgesini kuruma ibrazı gerekmektedir.  Ölüm belgesi almak için ise şu belgeleri hazırlamanız gerekir:

 • Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı veya kimlik kartı,
 • Vefat eden kişiyle olan yakınlık derecesini gösteren belge ,
 • Vefat eden kişinin ölüm raporu veya adli raporu,
 • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı veya kimlik kartı.

Bu belgelerle birlikte, vefat eden kişinin kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak ölüm belgesi alabilirsiniz. Eğer vefat eden kişi başka bir yerde öldüyse, o yerin nüfus müdürlüğünden de ölüm belgesi alabilirsiniz.

1.Derece Akrabalar İçin Ölüm İzni Alınabilir Mi?

Ölüm izni, birinci derece yakınınızın vefat etmesi durumunda kullanabileceğiniz bir izin türüdür. Süresi ve şartları, çalıştığınız kurumun bağlı olduğu kanuna göre değişiklik gösterebilir.

Ölüm izni alınabilecek birinci derece yakınlar şunlardır:

 • Eş,
 • Çocuk,
 • Anne-baba
 • Eşin anne-babası
 • Kardeşler

Memur ve Özel Sektör Çalışanlar İçin Ölüm İzni Süresi Değişir Mi?

Memur ve özel sektör çalışanlarının ölüm izni süreleri farklılık göstermektedir.

 • Memurlar için ölüm izni süresi 7 gündür.
 • Özel sektör çalışanları için ölüm izni süresi 3 gündür.
 • TSK çalışanları için ise ölüm izni süresi 10 gündür.

Sık Sorulan Sorular

Ölüm izni 3 gün mü 3 iş günü mü?

Memurlar için ölüm izni süresi 7 gün, özel sektör çalışanları için ise 3 gündür. Ölüm izni süresi, iş günü olarak değil, takvim günü olarak hesaplanır.

Ölüm izni hangi akrabaları kapsar?

Çalışan; eşinin, çocuğunun, anne-babasının, kardeşinin, eşinin anne-babasının ölümü halinde ölüm izni kullanabilir.

1. Derece akraba ölüm izni kaç gün?

Çalışanın 1. derece yakının ölümü halinde ölüm izni süreleri şu şekildedir:

 • Memurlar için 7 gün,
 • Özel sektör çalışanları için 3 gün,
 • TSK çalışanları için ise 10 gün.

Ölüm izni parasını kim öder?

Ölüm izni parasını işveren öder.

Ölüm izni ile ilgili soru ve sorunlarınız için Ekin Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek, dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu