İçtihatlar

Karşı Cinsin Evinde Kalan Eşin Zina Yaptığı Sayılır Mı?

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5442, K. 2010/7658, T. 19.04.2010

“Eşin evden kaçarak geceyi başka bir erkeğin evinde geçirmesi zinanın varlığı için yeterlidir.”

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu madde 161 ve devamında düzenlenmiştir. Kanuna göre boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Evlilik birliğinin eşler için ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelden sarsılmış olması genel boşanma sebebidir.

Özel boşanma sebepleri ise Kanunda zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı şeklinde sayılmıştır.

Zina sebebiyle boşanma TMK m.161’de şöyle düzenlenmiştir:

“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.”

Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 2010/5442 Esas, 2010/7658 Karar sayılı ve 19.04.2010 tarihli kararına göre kadın eşin evden kaçıp geceyi başka bir erkeğin evinde geçirmesi zinanın varlığı için yeterlidir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2010/5442

Karar Numarası: 2010/7658

Karar Tarihi: 19.04.2010

MAHKEMESİ :Konya 2. Aile Mahkemesi

TARİHİ :6.5.2008

NUMARASI :Esas no:2008/175 Karar no:2008/384

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalının 8.4.2006 tarihinde evden kaçıp geceyi başka bir erkeğin evinde geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu durum zinanın varlığı için yeterlidir. Zina kanıtlanmıştır. Öyleyse istek doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi gerekirken, değerlendirmede yanılgıya düşülerek davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.19.04.2010(Pzt)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu