İş Hukuku

İşsizlik Maaşı Ne Kadar? Şartları Nelerdir? 2022

İşsizlik maaşı diğer bir adıyla işsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşından yararlanabilme koşulları şunlardır:

  • Kendi istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalmak,
  • İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortam yoluyla başvurmaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINABİLİR?

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDIR?

Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik maaşı, nafaka borçları hariç haczedilemez ve başkasına devredilemez. 2022 yılında, en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira olmuştur.

İşsizlik Maaşı Nasıl Ödenir

İŞSİZLİK MAAŞINI NASIL ÖDENİR?

İşsizlik maaşının; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre işsizlik maaşı, başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılmaktadır. İşsizlik maaşı, her ayın beşinde aylık olarak işsizlik ödeneği sahibine ödenmektedir.  Sigortalı işsizler, nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT Bankası şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

İşsizlik ödeneği almaktayken; İŞKUR tarafından mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına benzer ve ikamet edilen yerin belediye sınırları içinde teklif edilen işi haklı neden olmadan reddedenlerin ve ilgili kurumlarca yapılan denetimlerde işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. Bunların yanında işsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri emeklilik gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarı ile kesilmektedir. Ayrıca İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine rağmen devam etmeyen ve haklı bir neden olmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen kişilerin işsizlik ödenekleri de kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır.

İşsizlik ödeneği ve iş hukukundan kaynaklı her türlü probleminizde Ekin Hukuk Bürosu’ndan hukuki destek alabilirsiniz.

 

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Zehra ATASEVER

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu