İş Hukuku

İş Sözleşmesi’nin Geçersizliği

İş Sözleşmesi’nin Geçersizliği;

İş Sözleşmesinin Kesin Hükümsüzlüğü

Bir sözleşmenin kesin hükümsüzlüğünün yaptırımı o sözleşmenin baştan itibaren hiç sonuç doğurmamasıdır. Kesin hükümsüzlük kural olarak hüküm ve sonuçlarını geçmişe etkili olacak şekilde ortadan kaldırır. Ancak buna istinaden iş sözleşmeleri kesin hükümsüz olsa dahi geçmişe değil geleceğe yönelik etki doğurur.

Kanuna emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan iş sözleşmeleri kesin olarak hükümsüzdür. Şekil koşuluna uygun yapılmayan veya ayrıt etme gücü olmayan tam ehliyetsiz kimselerin taraf olduğu iş sözleşmeleri de kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin hükümlerinden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.

İş Sözleşmesinin İptali

İş sözleşmesi irade bozukluğu ya da gabin nedenlerinden biriyle sakatlanırsa ilgili taraf iş sözleşmesini iptal edebilir. Yanılma, aldatma veya korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 1 yıl içinde sözleşmeyi iptal edebilir. Gabin durumlarında ise zarar gören, bu durumu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak 5 yıl içinde kullanabilir.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI

İşçi iş görme edimini, her iki tarafın kusuru olmaksızın, geçici süreliğine ifa edememesi durumunda iş sözleşmesi sona ermeyip askıda kalır. İş sözleşmesinin askıya alınması iki koşulun bir arada bulunmasına bağlıdır. İş görme ediminin geçici süreyle ifa edilememesi ve işçinin veya işverenin kusurunun bulunmaması gerekir. Sözleşmenin askıda olduğu dönemde ücret ve iş görme dışında tarafların sözleşmeden doğan diğer yükümlülükleri devam etmektedir.

İş Sözleşmesinin Geçici Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Nedeniyle Askıya Alınması

İşyerinde en az 1 yıldır çalışan işçinin, muvazzaf askerlik ödevi dışında veya herhangi bir nedenle silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılması durumunda iş sözleşmesi 2 ay ile 90 gün arasında askıda kalır.

İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Askıya Alınması

İşçinin kendi kastı dışında bir hastalığa yakalanması, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren iş sözleşmesini, işçinin çalışmama süresinin, İş kanunun 17. Maddesindeki bildirim sürelerini 6 hafta aşması durumunda bildirimiz olarak feshedebilir. Dolayısıyla işçinin hastalığa yakalanması durumunda iş sözleşmesi 6 hafta süreyle askıda kalır.

İş Sözleşmesinin Zorlayıcı Nedenlerle Askıya Alınması

İşin, işçiden veya işyerinden kaynaklanan zorlayıcı nedenlerle 1 haftadan uzun süreli durması halinde taraflar haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilirler. Askıda kalan süre bu durumda 1 haftadır.

İş Sözleşmesinin Gözaltı veya Tutukluluk Nedeniyle Askıya Alınması

Kanunu’na göre, işveren, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın İş Kanunu 17. maddesindeki bildirim süresini aşması halinde iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

İş Sözleşmesi İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Nedeniyle Askıya Alınması

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, işçi kuruluşunda (sendika veya konfederasyon) yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi yöneticilik süresince askıda kalır.

İş Sözleşmesinin Kanuni Grev ve Lokavt Nedeniyle Askıya Alınması

Kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle çalıştırılamayan ve kanuni lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince askıda kalır.

İş Sözleşmesinin İzinler Nedeniyle Askıya Alınması

İşçinin izinde olduğu süre boyunca iş sözleşmesi askıda kalır.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu