İçtihatlar

İnternet Ortamında Bekar Olduğunu Söyleyen Eş

Evli olan şahsın, internet ortamında bekâr olduğunu söylemesi boşanma sebebidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2013/26881, Karar: 2014/10367 K. Tarihi: 05.05.2014

Genel boşanma sebebinde genel olarak evlilik birliğini temelden sarsacak durumun, taraflar arasında var ise kültür farklılığının, evlilikten gelen sorumlulukların yerine getirilmediğinin kanıtlanması gerekmektedir.

Genel boşanma sebebinde karşı tarafın kusurunu, özel boşanma sebebinde ise sunulan boşanma sebebini ispatlamak zorundadır. Kanunda özel ve genel olarak boşanma sebepleri belirtilmiştir.

Çekişmeli boşanma davası açacak olan kişi, evliliğini sonlandırmak istediği nedeni kanunda belirtilen boşanma nedenlerinden birine dayandırmak zorundadır. Boşanma nedeninden birine dayandırılmadan açılan boşanma davası, mahkeme tarafından reddedilecektir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/26881 Esas, 2014/10367 Karar sayılı ve 05.05.2014 tarihli ilamında; evli olan şahsın internet ortamında bekar olduğunu söylemesinin boşanma sebebi olduğunu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2013/26881 , Karar: 2014/10367 K. Tarihi: 05.05.2014

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların birbirlerine karşılıklı olarak hakaret içeren sözler söyledikleri, davacı kocanın eşinin yaşantısını kısıtladığı, davalı kadının da buna karşılık olarak gittiği yerler hakkında eşine doğru bilgiler vermediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 05.05.2014 (Pzt.)

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu