Genel Hukuki Bilgiler

İkinci El Otomobil Satışında 6 Ay ve 6 Bin Kilometre Şartı

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı 31925 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmeliğe göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil veya arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmedikçe 01.07.2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Kısıtlamanın amacı ikinci el otomobil piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerini ve adil olmayan fiyat artışlarını önlemektir.

6 Ay ve 6 Bin Kilometre Şartı Kapsamı

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15.09.2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkündür. Dolayısıyla yürürlük tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15.09.2022 tarihine kadar bu kısıtlamaya tabi değildir; bu taşıtlar herhangi bir şart aranmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecektir. Bunun yanında kısıtlama sadece otomobil ve arazi taşıtları kapsamındadır. Dolayısıyla kamyon, otobüs, kamyonet ve benzeri taşıt türleri de kapsam dışındadır.

6 Ay ve 6 Bin Km

Yönetmelik Hangi Tarih İtibariyle Uygulanacak?

Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile ilgili düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmi Gazete’ de yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Yayımlanan maddede herhangi bir tarih belirtilmediği için yönetmelik 16.08.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Düzenleme 01.07.2023 tarihine kadar geçerlidir. Ancak Ticaret Bakanlığı bu düzenlemeyi 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bireysel Satışlarda Kısıtlama

Tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışındadır. Ancak tacir sayılmayan ve gerekli belgelere ve vergi levhasına sahip olmayan bireyler bir takvim yılı içerisinde en fazla üç araç satabilirler. Bu nedenle bir takvim yılı içerisinde üçten fazla araç satanlar da ticaret faaliyeti kapsamında değerlendirilecekler ve kısıtlama kapsamında yer alabilecektir.

Diğer dava ve danışmalıklar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mehmet Can CİVAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu