İcra Hukuku - İflas Hukuku

İcra Hukukunda Erteleme Nedir?

İcra Erteleme, haklı ve kabul edilebilir nedenlerin var olması durumunda borçlunun hukuki durumuna zarar verecek bir işlemden geçici bir süre için korunmasını amaçlar. Bu nedenle erteleme süresi içinde borçluya kural olarak hiçbir takip işlemi yapılamaz.

 

Erteleme halleri şunlardır:

1)Borçlunun yakınlarından birinin ölümü:(m.52)

Borçlunun eşi, kan, kayın hısımlığı itibariyle üstsoy ve altsoyundan birisi ölürse, borçluya karşı başlamış olan icra takibi ölüm günü dahil olmak üzere icra 3 gün ertelenir.

2) Borçlunun ölümü:(m.53)

a) Mirasçı açık bir irade beyanı ile mirası derhal kabul etmişse, terekenin borçları için murise karşı yapılan icra takibi, borçlunun ölüm günü ile beraber 3 gün geri bırakılır. Bu 3 gün geçtikten sonra  takibe terekeye veya mirasçıya karşı devam edilir.

b)Mirasçı, açık bir irade beyanı ile mirası kabul veya reddetmemişse, TMK’nun kabul veya ret için koyduğu süreler (kural olarak 3 ay) geçinceye kadar icra takibi geri kalır.

3) Borçlunun tutkulu veya hükümlü olması:(m.54)

a) Borçlunun 1 yıl veya daha fazla süreyle özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyetten dolayı hapsedilmemişse, icra müdürü, sulh hukuk mahkemesinden tutuklu veya hükümlüye bir vasi tayin edilmesini ister. Sulh mahkemesince vasi tayin edilinceye kadar, hükümlü veya tutuklu borçluya karşı başlamış olan icra takibi durur.

b) Borçlu tutuklu ise veya hapisli olup da cezası 1 yıldan az ise,icra müdürü,borçluya kendisine bir temsilci tayin etmesi için uygun bir süre verir. Bu süre içinde,borçluya karşı hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. Borçlu bu süre içinde bir temsilci tayin  edip icra dairesine bildirirse,icra takip işlemleri artık bu temsilciye karşı yapılır.

4) Borçlunun asker olması:

İcra dairesi borçluya, kendisine bir temsilci atamasını mümkün kılacak uygun bir süre verir. Bu süre içinde,asker borçluya karşı herhangi bir icra takip işlemi yapılamaz.

5) Borçlunun ağır hastalığı:(m.55)

Borçlu ağır hasta ise icra müdürü, borçluya karşı yapılan icra takibini belirli bir süre için erteleyebilir.

Ancak kanun, mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hem gece vakti hem de tutukluluk, hükümlülük, askerlik ve ağır hastalık hallerinde borçlunun mallarını haczedilebileceğini öngörmektedir.

Stj. Av. Özge ÖZKUL / Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu