Genel Hukuki Bilgiler

Havayolu Yolcularının Hakları

Havayolu yolcularının hakları 28131 sayılı Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Havayolu yolcularının sahip olduğu hakların belirlenmesi ve düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple çıkarılan bu yönetmelikte şu haklar düzenlenmiştir:

 • Tazminat Hakkı,
 • Geri Ödeme ve Güzergâh Değişikliği Hakkı,
 • Belirli Hizmetlerden Faydalanma Hakkı,
 • Üst veya Alt Hizmet Sınıfına Yerleştirme.

İçindekiler

Havayolu Yolcularının Haklarından Yararlanabilecek Kişiler

Öncelikle havayolu yolcularından 28131 sayılı yönetmelik kapsamında yararlanabilecek kişiler belirtilmelidir.

Yalnızca motorlu ve sabit kanatlı hava araçlarıyla taşınan yolculardan;

 • Türkiye’deki havaalanlarından/havaalanlarına, yabancı menşeli hava taşıma işlemlerinin ise Türkiye’deki havaalanlarından gerçekleştirdikleri uçuşlarda, ilgili uçuş için rezervasyona sahip olan yolculardan belirlenen saatte ve öngörülen şekilde veya belirtilen süreden önce ya da süre belirtilmediyse ilan edilen saatten en geç kırk beş dakika önce uçuş öncesi kontrole başvuranlar,
 • Belirtilen uçuştan başka bir uçuşa aktarılmış yolcular,
 • Ücretsiz, halka açık olmayan indirimli biletle veya biriktirilen mil veya puanlarla seyahat eden yolcular.

Uçağa Kabul Edilmeme (Biniş Reddi) Durumunda Havayolu Yolcularının Hakları

Uçağa kabul edilmeme; rezervasyon kaydı olan, geçerli bir bilete sahip yolcuların uçağa kabul edilmemesidir. Sağlık ve emniyet gibi durumlar sebebiyle uçağa kabul edilmeme durumları hariç olmak üzere bu durum yolcuya çeşitli haklar sağlamaktadır.

Bunlar dışında kalan durum ve koşullar sebebiyle yolcunun kabul edilmeme durumu öngörülebilir. Bu durumda hava taşıma şirketi öncelikle rezervasyonundan feragat etmek için gönüllü yolcuları bulmalıdır. Bunun için duyuru yapar ve gönüllülerle hak ve menfaatler karşılığında anlaşır.

Uçağa Kabul Edilmeme (Biniş Reddi) Durumunda Geri Ödeme ve Güzergâh Değişikliği Hakkı

Geri ödeme ve güzergâh değişikliği hakkı yolcuya seçimlik haklar sunmuştur. Bu kapsamda seçimi yolcuya bırakılan haklar şöyle sıralanabilir;

 • Seyahatin gerçekleşmesinin mevcut durumda bir anlamı kalmamış ise daha önce ödenen bilet ücretinin tamamı iade edilir. Ayrıca yolcunun başlangıç noktasına dönüşü için bilet en kısa zamanda ücretsiz olarak sağlanır.
 • İade en geç yedi gün içinde gerçekleştirilmelidir. Bu iade nakit veya banka yoluyla yapılabilir. İadenin seyahat fişi veya diğer hizmetlerle yapılabilmesi için yolcunun imzalı onayı gerekir.
 • Benzer taşıma şartlarında, son varış yerine güzergâh değişikliği sağlanması. Bu değişiklik en erken fırsatta olmalıdır.
 • Yolcunun uyun göreceği sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergâh değişikliği yapılabilir.

Son varış yerinde birden fazla havaalanı olabilir. Bu durumda alternatif havaalanına uçuş teklif edilirse, yakın varış noktasına transfer edilmesine ait masrafları hava taşıma işletmesi karşılar.

Eğer yeterli sayıda gönüllü bulunamazsa, yolcular uçağa kabul edilmeyebilir. Bu durumda hava taşıma işletmelerinin şu yükümlülükleri doğar;

 • Tazminat Hakkı,
 • Geri Ödeme veya Güzergâh Değişikliği Hakkı,
 • Hizmet Hakkı.

Uçağa Kabul Edilmeme (Biniş Reddi) Durumunda Tazminat Hakkı

Yolcuların sağlık, güvenlik gibi sebepler dışında başka sebepler sebebiyle uçağa alınmaması halinde hava taşıma işletmelerinin tazminat yükümlülüğü doğar.

Bu tazminat miktarı;

 • İç Hat Uçuşlar İçin: 100 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı tutarındadır.
 • Dış Hat Uçuşlar İçin:
  • 1500 Km veya daha kısa uçuşlar için 250 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı tutarındadır.
  • 1500 ile 3000 km arasındaki uçuşlar için 400 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı tutarındadır.
  • 3000 km’den daha uzun uçuşlar için 600 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı tutarındadır.

Tazminat miktarı hesaplanırken biletin satın alındığı güne ait döviz kuru dikkate alınır.

Tazminat için mesafe belirlenirken planlanan son varış noktası dikkate alınır.

Tazminat nakit veya banka yoluyla yapılabilir. İadenin seyahat fişi veya diğer hizmetlerle yapılabilmesi için yolcunun imzalı onayı gerekir.

Uçağa Kabul Edilmeme (Biniş Reddi) Durumunda Geri Ödeme veya Güzergâh Değişikliği Hakkı

Geri ödeme ve güzergâh değişikliği hakkı gönüllü olarak rezervasyon hakkından feragat edenler gibi, uçağa kabul edilmeyen yolculara da verilir.

Bu hak kullanılarak,

 • 1500 Km veya daha kısa uçuşlar için iki saati,
 • 1500 ile 3000 km arasındaki uçuşlar için üç saati,
 • 3000 km’den daha uzun uçuşlar için dört saati aşmayan bir uçuş için güzergâh değişikliği teklif edilmişse, hava taşıma işletmesi tazminat bedellerini %50 düşürülebilir.

Uçağa Kabul Edilmeme (Biniş Reddi)  Durumunda Hizmet Hakkı

Uçağa kabul edilmeyen yolculara şu haklar ücretsiz olarak sağlanır:

 • İki ile üç saat arası beklemelerde, sıcak ve soğuk içecek ikramı,
 • Üç ile beş saat arası beklemelerde, sıcak ve soğuk içecek ile birlikte yemek ikramı,
 • Beş saat üzeri gecikmelerde, sıcak ve soğuk içecek ile birlikte yemek ve hafif ara yemeği ikramı,
 • Konaklama gerekiyorsa otel veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama ve konaklama yerine ulaşım.

Aynı zamanda bu haklarla birlikte yolculara iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif edilmesi zorunludur.

Uçuş İptali Durumunda Havayolu Yolcularının Hakları

Uçuş iptali veya rötarı durumunda, havayolu şirketleri yolculara bazı haklar sunar. Bu haklar arasında alternatif uçuş imkânı, tazminat, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri yer alır.

Uçuşun iptal edilmesi durumunda, havayolu şirketi alternatif bir uçuş imkânı sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, tazminat talep etme hakkı da vardır. Uçuş rötarı durumunda, havayolu şirketi alternatif bir uçuş imkânı sunmak veya mevcut uçuşu bir sonraki müsait saatte yapmak zorundadır.

Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri gibi desteklerden de yararlanılabilir. Bu haklar, Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye varış yapılması veya bir Avrupa Birliği havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen uçuşlar için geçerlidir.

Uçuş iptali veya rötarı durumunda ayrıca yolcuların;

 • Hizmet Hakkı (Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri),
 • Geri Ödeme veya Güzergâh Değişikliği Hakkı,
 • Tazminat Hakkı doğar.

Uçuş İptali Durumunda Havayolu Yolcularının Hakları

Uçuş İptali Durumunda Alternatif Uçuş İmkânı

Havayolu şirketleri, uçuşların iptal edilmesi veya rötar yapması durumunda, yolculara alternatif bir uçuş imkânı sunmak zorundadır.

Bu alternatif uçuş, mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecek nitelikte olmalıdır. Yolcunun isteği üzerine, havayolu şirketi farklı tarihlerde veya başka bir havayolu şirketiyle uçuş düzenleyebilir. Burada önemli olan husus; alternatif uçuşun orijinal uçuşla aynı fiyatta olması gerekmeyebileceğidir.

Uçuş İptali Durumunda Hizmet Hakkı (Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri)

Uçuş iptali halinde yolcunun bekleme süresine göre ücretsiz sıcak ve soğuk içecek, yemek, ara yemeği ikramında bulunulmalı ve yolculara iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif edilmelidir.

İptalle birlikte, hava taşıma şirketi tarafından güzergâh değiştirilebilir. Bu durumda ayrıca konaklama imkânı sağlanmalıdır. Konaklama için uygun bir otel ya da konaklama tesisi hava taşıma şirketi tarafından tesis edilir. Konaklama yerine ulaşım ücreti de hava taşıma şirketi tarafından karşılanır.

Uçuş İptali Durumunda Geri Ödeme veya Güzergâh Değişikliği Hakkı

İptal edilen uçuşlara rezervasyon yaptırmış yolcular için iptalden sonra geri ödeme ve güzergâh değişikliği hakkı verilmelidir.

Geri Ödeme

Seyahatin gerçekleştirilemeyen bölümü ya da planlanan seyahatin tamamlanmasının bir önemi kalmamış olabilir. Bu durumda bilet ücretinin tamamı 7 gün içerisinde iade edilir.

Ayrıca yolcunun başlangıç noktasına dönüşü için bilet en kısa zamanda ücretsiz olarak sağlanır. Bu iade nakit olarak yapılabileceği gibi farklı yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Seyahat fişi veya diğer hizmetlerle ödenecekse yolcunun yazılı onayı alınmalıdır.

Güzergâh Değişikliği

Benzer taşıma şartlarında güzergâh değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik yolcunun talebine göre en yakın tarih ya da yolcunun uygun öreceği sonraki bir tarih için yapılabilir.

Son varış yerinde birden fazla havaalanı hizmet veriyorsa, hava taşıma şirketi alternatif havaalanına uçuş teklif edebilir. Bu durumda ulaşım ücreti hava taşıma şirketi tarafından karşılanır.

Uçuş İptali Durumunda Havayolu Yolcularının Tazminat Hakkı

Uçuş iptali halinde tazminat hakkı doğması için bildirim şartı öngörülmüştür. Uçuş iptaline dair bildirim planlanan hareket tarihinden;

 • En az iki hafta önce yapılmışsa,
 • İki hafta ile yedi gün arasında bir süre önce yapılmışsa ve planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkış ya da son varış yerine en fazla dört saat sonra ulaşmalarına imkân verecek bir uçuş teklif edilmişse,
 • Yedi günden kısa zaman varken yapılmışsa ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce kalkış ya da son varış yerine en fazla iki saat sonra ulaşmalarına imkân verecek bir uçuş teklif edilmişse yolcunun tazminat hakkı ortadan kalkar.

Yolcu iletişim bilgisini yanlış ya da eksik vermiş ise havayolu taşıma şirketinin tazminat sorumluluğu ortadan kalkar.

Yolcunun uçuş iptalinden haberdar edilip edilmediğini, edilmişse haberdar edildiği tarihi ispatlaması gereken hava yolu taşıma şirketidir.

Olağanüstü Haller Sebebiyle Uçuş İptalinde Havayolu Şirketinin Tazminat Sorumluluğu

Havayolu şirketi bütün önlemleri almakla yükümlüdür. Fakat tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen olağanüstü ve kontrol edilemeyen bir durum sebebiyle uçuş iptali gerçekleşebilir.

Hava şartları, tehlikeli salgın hastalıklar gibi güvenliği tehlikeye sokabilecek durumlar sebebiyle uçuş iptal edilebilir. Bu durumda hava yolu taşıma şirketinin tazminat sorumluluğu doğmaz. Ancak geri ödeme veya güzergâh değişikliğinde yolcularına yardımcı olmak ve yönetmelikle düzenlenen hizmet hakkını teslim etmek konusunda sorumluluğu devam eder.

Uçuş Rötarı Durumunda Havayolu Yolcularının Hakları

Uçakların kalkış saatinin gecikmesi durumunda havayolu taşıma şirketinin sorumluluğu doğar. Bu durumda uçuş saatinde gerçekleşmemiş olmakla birlikte iptal de edilmemiştir. Yolcu yine aynı uçakla uçuşu gerçekleştirir.

Bekleme süresinin uçuşun gecikmesi olarak kabul edilmesi için;

 • 1500 Km veya daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için iki saat veya daha fazla,
 • 1500 ile 3000 km arasındaki uçuşlar için üç saat ve daha fazla,
 • 3000 km’den daha uzun uçuşlar için dört saat veya daha fazla gecikmiş olması gerekir.

Bu durumda koşulları oluşursa hizmet hakkı ve geri ödeme veya güzergâh değişikliği hakkı doğar.

Uçuş Rötarı Durumunda Hizmet Hakkı (Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri)

Bu durumlarda herkese bekleme süresine göre sıcak ve soğuk içecek, yemek ve gerekiyorsa ara yemek hizmeti verilir. Aynı zamanda yolculara iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif edilmeli.

Uçağın hareket edeceği saat eğer ilan edilen uçuş saatinden sonraki gün veya günler içerisindeyse konaklama için uygun bir otel ya da konaklama tesisi hava taşıma şirketi tarafından tesis edilir. Konaklama yerine ulaşım ücreti de hava taşıma şirketi tarafından karşılanır.

Uçuş Rötarı Durumunda Geri Ödeme veya Güzergâh Değişikliği Hakkı

Uçuş rötarı halinde yolcunun güzergâh değişikliği talep etme hakkı yoktur.

Geri ödeme hakkı ise ancak gecikme süresinin beş saate uzaması halinde mümkündür. Eğer gecikme süresi 5 saate uzarsa havayolu şirketi, seyahatin gerçekleştirilemeyen bölümü ya da planlanan seyahatin tamamlanmasının bir önemi kalmamış ise bilet ücretinin tamamı 7 gün içerisinde iade edilebilir. Ayrıca yolcunun başlangıç noktasına dönüşü için bilet en kısa zamanda ücretsiz olarak sağlanır.

Bagaj Kaybı veya Hasarı Halinde Yolcunun Hakları

Havayolu şirketleri, yolcu tarafından teslim edilen bagajların kaybolmaması veya hasar görmemesi için gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bagajın teslim alınması sırasında başlar ve varış yerinde yolcuya teslim edilmesiyle sona erer.

Bagajın kaybolması veya hasar görmesi durumunda, havayolu şirketi tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu konu, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 2920 sayılı maddesinde düzenlenmektedir.

Yolcunun bagajının kaybolması, hasar görmesi veya teslim edilmemesi durumunda, hava yolu şirketi tarafından yolcuya gerekli tazminatın ödenmesi gerekmektedir.

Bagajın Kaybı

Bagajın kaybı; bagajın yolcuya teslim edilememesi halidir.

Geçici olarak teslim edilmemesinde bagajın kaybı değil, gecikmesi söz konusu olacaktır. 21 gün bitiminde hala teslim edilmemişse kural olarak kayıp olduğu kabul edilir. Bu durumda tazminat alınabilir fakat sonrasında bagaj ortaya çıkarsa bagajı teslim alabilmek için ödenen tazminatın iadesi gerekir.

Bagajın Hasara Uğraması

Bagajın değerinin düşmesine neden olan fiziksel kötüleşme, bagajın hasara uğramasıdır.

Bu hasar kısmen olabileceği gibi bagajın tamamı için de gerçekleşmiş olabilir.

Havayolu Şirketinin Yedek Kıyafet ve Kişisel Bakım Malzemeleri Hizmetleri Sunma Yükümlülüğü

Havayolu şirketleri, yolcuların bagajlarının kaybolması veya hasar görmesi durumunda, yolculara yedek kıyafet ve kişisel bakım malzemeleri temin etme hizmeti sunmakla yükümlüdür.

Yedek kıyafet ve kişisel bakım malzemeleri hizmetleri, yolcunun seyahat planına uygun olmalıdır.

Yolcunun bagajının kaybolması durumunda, havayolu şirketi yolcuya en kısa sürede yedek kıyafet ve kişisel bakım malzemeleri sağlamakla yükümlüdür. Bu hizmetler genellikle yolcunun ihtiyaçlarına bağlı olarak, tuvalet malzemeleri, temiz iç çamaşırı, pijama veya kıyafetler gibi temel ihtiyaçlardır.

Yolcu, bu hizmetlerin ücretsiz olarak sağlanmasını talep edebilir.

Bagaj Kaybı veya Hasarı Halinde Tazminat Hakkı

Havayolu şirketi maddi ve manevi zararlardan sorumludur. Sorumluluk şartlarının doğabilmesi için;

 • Zarar: bagajın kaybolması ya da hasar görmesi sebebiyle yolcu maddi ya da manevi zarara uğramış olmalı
 • Zarara Sebep Olan Olay: Zarara sebep olan olay taşıma sırasında meydana gelmiş olmalı
 • Kusur:
  • İç hatlarda yapılan uçuşlarda, zarara kusurlarıyla sebep olmuş olmalılar. Gereken önlemlerin alındığını ispatla sorumluluktan kurtulurlar.
  • Dış hatlarda ise kusursuz sorumluluk ilkesi vardır. Havayolu taşıma şirketi kusursuz olduğu ispatlasa dahi sorumluluğu devam edecektir.
 • İlliyet Bağı: Meydana gelen hasar ile kusur arasında bir illiyet bağı olmalı ve bu illiyet bağı kesilmemiş olmalı.
 • İhbar Yükümlülüğü: Bagaj hasara uğradıysa, hasarın öğrenildiği anda ihbar edilmelidir. En geç teslim anından itibaren 7 gün içerisinde ihbar edilmezse taşıyıcı aleyhine dava açılamaz.

Bagajın kaybı durumunda ihbar şartı aranmaz.

Bu unsurlar gerçekleşmişse maddi ve manevi zararlar hava taşımacılık şirketinden talep edilebilir.

Bagaj Kaybı veya Hasarı Halinde Tazminat Hakkı

İnsan Hakları İhlalleri Durumunda Havayolu Yolcularının Hakları

İnsan hakları ihlalleri, uçuş sırasında yolcuların cinsiyet, ırk, din, dil, yaş, engellilik, cinsel yönelim gibi özelliklerine dayalı ayrımcılık, taciz, şiddet ve diğer istenmeyen davranışlarla karşılaşmasıdır.

Havayolu şirketleri, bu tür durumları önlemek ve yolcuların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Yolcular, söz konusu davranışlara maruz kalmaları halinde bu hususu derhal havayolu personeline bildirmelidir.  İnsan hakları ihlalleri durumunda, havayolu şirketi, yolcunun tazminat taleplerini karşılamakla yükümlüdür.

Yolcular, insan hakları ihlalleri durumunda hukuki yollara başvurma haklarına sahiptirler ve bu haklarını kullanabilirler.

Şiddet veya Taciz Durumlarında Yolcu Hakları

Havayolu şirketleri, yolcuların uçuş esnasında herhangi bir şekilde şiddet veya taciz ile karşılaşması durumunda, gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

Şiddet veya taciz durumlarında, havayolunun görevli personelleri tarafından şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin müdahale gerçekleştirilmelidir. Burada yolcunun da bir yükümlülüğünün doğmasından söz edilecektir. Bu yükümlülük; yolcunun, kendisine yönelik herhangi bir saldırı veya tacizin olması halinde durumu derhal havayolu personeline bildirmesidir.

Havayolu şirketi, şiddet veya taciz olaylarına “sıfır tolerans” politikası uygulamalıdır.

Ayrımcılık veya Engelleme Durumunda Yolcu Hakları

Ayrımcılık veya engelleme durumunda karşılaşılan sorun; yolcuların ırk, cinsiyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, medeni hal, milliyet, dil veya diğer özelliklerine dayalı olarak maruz kaldıkları eylemlerdir.

Engelli yolculara özel muamele yapılması gerektiği de uluslararası havacılık kurallarında düzenlenerek güvence altına alınmıştır.

Hareket Kabiliyeti Kısıtlı veya Özel İhtiyaçları Olan Kişilerin Hakları Nelerdir?

Bu kişiler engelliler, yaşlılar gibi özel şartlar sağlanması gereken kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklardır. Yönetmelikte ayrıca korunmuşlardır.

Hava taşıma işletmeleri yönetmeliğin 12. Maddesine göre hareket kabiliyeti sınırlı kişiler ve refakatçileri ile refakat etmek için sertifikalandırılmış köpekler ve tek başına seyahat eden çocukların taşınmasına öncelik tanır.

Uçağa kabul edilmeme, uçuşun iptali ve gecikmesi gibi durumlarda hareket kabiliyeti sınırlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklar en kısa zamanda hizmet alma hakkına sahiptir. Bu hizmetler yönetmeliğin 10. Maddesinde sayıldığı şekliye; sıcak ve soğuk içecek, yemek ve konut sağlanmasıdır.

Havayolu Şirketinin Yolculara Haklarını Bildirme Yükümlülüğü

Bu bildirim yükümlülüğü uçuş öncesi ve uçağa kabul edilmeme, uçuşun iptali, gecikmesi durumunda olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Uçuş Öncesi Bildirim: “Uçuş öncesi kontrol (check-in) işlemi sırasında, “Uçağa kabul edilmediğiniz, uçuşunuz iptal edildiği veya en az iki saat tehir edildiği takdirde, alacağınız hizmetler ile ilgili haklarınızı belirten metni check-in kontuarından veya uçağa biniş kapısından isteyiniz.” ifadesini içeren Türkçe ve İngilizce bir bildirimin okunaklı bir şekilde yolcular tarafından açıkça görülebilmesini sağlamak zorundadır.
 • Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuşun İptali, Gecikmesi Durumunda: “Yolcuyu uçağa kabul etmeyen veya bir uçuşu iptal eden hava taşıma işletmesi, etkilenen her yolcuya bu Yönetmeliğe göre tazminat ve yardım kurallarını belirleyen yazılı bir bildirim sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi en az iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya bu kapsamda sözlü, yazılı ve/veya elektronik formatta olarak bildirmekle yükümlüdür.”

Bütün bu hükümler bağlayıcı olup yolculara belirlenen bu hakların verilmemesi halinde kanun yollarına başvurulabilecektir.

Havayolu Yolcu Haklarının Savunulması ve Uygulanması İçin Yardım Hizmetleri

Havayolu yolcu haklarının korunması ve uygulanması için birçok ülkede ombudsman veya havayolu yolcu hakları kuruluşları gibi resmi yardım hizmetleri yer almaktadır.  Söz konusu hizmet ile yolcuların yasal haklarının korunması sağlanmaktadır.

Havayolu yolcuları, herhangi bir hak ihlali ile karşılaştığı takdirde doğrudan bu kuruluşlara iletebilirler. Örneğin, bir yolcunun uçuşu iptal edildiğinde veya rötar yaptığında havayolu şirketi ile yaşadığı sorunlar için bildirim ve hukuki destek talebinde bulunabilir.

Yolcular, havayolu yolcu hakları konusunda bilgi sahibi olmak için de bu kuruluşlardan yararlanabilirler.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Nesrin KOŞAR

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu