Aile (Boşanma) Hukuku

Evlilik Dışı Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Nedir?

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması, evlilik birliği dışında dünyaya gelen çocuğun baba ile soybağının kurulabilmesini sağlayan hukuki yolu ifade eder. Tanıma, kurucu yenilik doğuran tek taraflı bir hukuki işlemdir. Türk Medeni Kanun’un 295. maddesi ve devamında, evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınmasına ilişkin karar ve düzenlemeler yer almaktadır.

Evlilik Dışı Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Şartları

Evlilik dışı doğan bir çocuğun tanınması için bazı şartların bulunması gerekir. Bu şartlar aşağıda alt başlık olarak verilmiştir.

Çocuğu Tanıyan Kişinin Baba Olması

Tanıma, kişiyi sıkı sıkıya bağlayan hakların arasında yer aldığı için, baba hayatta olduğu ve ayırt etme gücünden yoksun olmadığı sürece bu hakkı bizzat kullanabilir. Tanıma için tam ehliyetli olma koşulu aranmamaktadır. Dolayısıyla tanıyanın küçük veya kısıtlı olması tanımayı engellemez. Küçük veya kısıtlının, veli ya da vasisinden onayı ile tanıma işlemini gerçekleştirebilir. Çocuğu tanıyan kişinin biyolojik babası olması yeterlidir.

Tanımaya Engel Bir Durumun Bulunmaması

Başka bir erkekle soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Dolayısıyla tanımak isteyen kişi, çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia ediyorsa öncelikle çocuğun mevcut soybağı ilişkisinin geçersizliğini kanıtlaması gerekmektedir.

Tanınma İradesinin Mevzuya Uygun Biçimde Beyan Edilmesi

Geçerli bir tanıma için kanunen belirtilen şekillerden biriyle beyanda bulunulması gerekir. Tanıma, babanın

 • Nüfus müdürlüğüne yazılı başvurusu ile
 • Mahkemeye yazılı başvurusu ile
 • Resmi senet beyanı ile
 • Vasiyetname beyanı ile yapılabilir.

Tanınmanın Bildirim Usulü

 • Tanıma beyanı yazılı başvuru şeklinde gerçekleştiyse, beyanda bulunulan nüfus memuru ya da mahkeme, çocuk ve babanın kayıtlı olduğu nüfus memurluğuna bildirimde bulunur.
 • Tanıma beyanı resmi senette düzenlendiyse, notere veya konsolosluğa başvurmak zorunludur. Bu durumda noter 10 gün içinde, yapılan bildirimi nüfus müdürlüğüne gönderir.
 • Vasiyetname ile yapılan tanıma beyanında, vasiyetnameyi açan hâkim nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunur.

Babanın Tanıma Davası

Babanın tanıma davası açması, evlilik dışı doğan çocukla soybağı kurmasını sağlayan başka bir hukuki yoldur. Evlilik dışı çocuğun tanınması tek taraflı yenilik doğuran bir işlem olduğu için, tanıma davası hasımsız şekilde açılan bir dava türüdür. Çocuğun nüfusta başka bir babasının bulunması yukarıda açıklandığı üzere tanıma engelidir. Soybağı ilişkisi kurabilmek için öncelikle mevcut babalık ilişkisi geçersiz kılınması gerekir.

Babanın Tanıma Davası

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Dilekçesi Örneği

 

… AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI      : (ad, soyad, TC, adres)

 

VEKİL        : (ad, soyad, adres)

 

DAVALI      : (Babanın tanıma davası hasımsız açılan bir davadır ancak mahkeme gerekli gördüğü takdirde anneyi davaya müdahil edebilir)

 

KONU         : Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması talebimizi içeren dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. Müvekkilimiz ile davalı …/…/… – …/…/… tarihleri arasında … adresinde fiilen birlikte yaşamış olup bu birliktelik ileride gerçekleşmesi planlanan evlilik nedeniyle… yıl sürdürülmüştür
 2. Söz konusu birliktelik sırasında müvekkilimiz ile davalı arasında yaşanan cinsel birliktelik neticesinde davalı hamile kalmış olup bu olay sonucunda müvekkilimiz çocuğun annesine defalarca kez resmi olarak evlenmek istediğini söylemiş ancak anne evliliğe bir türlü yanaşmamıştır.
 3. Müvekkilimiz, hamileliğin devam ettiği süreçte davalıya ulaşmak için defalarca çabalamış ancak çocuğun annesi taleplere olumsuz yanıt vermiştir. Hatta müvekkilimiz doğum ve hastane masraflarını dahi karşılamak istemiş ancak karşı tarafa ulaşma imkânı olmamıştır. Bu durumla ilgili tanık listesinde (ek1 – tanık listesi) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.
 4. Küçük …/…/… tarihinde doğmuştur (ek2 – doğum kayıtları). Hâlihazırda başka bir erkekle soybağı bulunmamaktadır ve tanıma için gerekli şartlar sağlanmıştır.
 5. Küçüğün babası müvekkilimizdir. Bu durum mahkemenizce yapılacak araştırma ve incelemelerle ve hatta yapılacak DNA testi ile de kesin olarak ortaya çıkacaktır.

 

HUKUKİ DELİLLER      : Hastane doğum kaydı, nüfus kayıtları, tanık beyanları

 

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK ve ilgili sair mevzuat

 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınmasına karar verilmesini vekâleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER                :

Ek1 – tanık listesi

Ek2 – …/…/… tarihli doğum kayıtları

Ek3 – Vekâletname

DAVACI VEKİL

(ad-soyad)

 

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Aile mahkemeleri evlilik dışı doğan çocuğun tanınması amacıyla açılan davalarda görevli mahkemedir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin dava veya doğum esnasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

Diğer tüm dava ve sorgularınız için ekikhukuk.com adresinden yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

 

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mehmet Can CİVAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu