İçtihatlar

Evli Olan Birini Telefonla Rahatsız Etmek

Evli olduğu bilinen birini telefonla birden fazla kez arayıp “müsait misiniz, ben sizin hayranlarınızdan biriyim” demek, cinsel taciz suçunu oluşturur.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ, 2019/315 Esas, 2020/494 Karar, 14.01.2020 

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu 105. Maddesi ile düzenlenmiş olup bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi fiili bu suçu oluşturmaktadır.  Bu anlamda hangi hareketlerin cinsel taciz sayılacağı konusunda kanunda bir açıklık yoktur. Kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan ve ahlaki yönden mağduru rahatsız eden her türlü davranış cinsel taciz olarak tanımlanabilir. Suçun oluşması için fiilin mağduru rahatsız edici nitelikte olması önemlidir. Arkadaşlık teklifinde bulunmak bir defaya mahsus olarak cinsel taciz suçunu oluşturmazken rahatsız edici bir ısrar niteliği kazanırsa bu suç kapsamında değerlendirilebilecektir. Cinsel taciz suçunu işleyen kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına ya da adli para cezasına çarptırılır. Suçun posta veya elektrikli haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek olan ceza yarı oranında arttırılır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/315 Esas ve 2020/494 karar sayılı ilamında sanığın evli olduğunu bildiği katılanı telefonda birden fazla arayıp, konuşmanın birinde de “müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim” demesini cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirmiştir.

YARGITAY

18. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/315

Karar Numarası: 2020/494

Karar Tarihi: 14.01.2020

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak,

1- Sanığın, evli olduğunu bildiği katılanı telefonda birden fazla arayıp, konuşmanın birinde de “müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim” demesi şeklindeki eyleminin, TCK’nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kabule göre de, sanık hakkında uzlaşma kapsamında olmayan cinsel taciz suçundan kamu davası açıldığı, yargılama neticesinde eyleminin uzlaşma kapsamına giren kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olarak kabulü karşısında, yönteme uygun olarak CMK’nın 253. ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemleri yapılmadan mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık …’un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca cezayı aleyhe değiştirme yasağının gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu