İçtihatlar

Eşi Hakkında Asılsız Şikayette Bulunmak

Eşi hakkında asılsız şikayette bulunmak boşanma sebebidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/25629, Karar: 2017/4166 K. Tarihi: 11.04.2017

Evlilik birliğinin taraflardan birinin ya da her ikisinin boşanma davası açması ile bitmesi mümkündür. Boşanma davasının konusu özel ya da genel boşanma nedenlerine dayanabilmektedir.

Genel boşanma nedenlerine dayanarak her zaman ve her halükarda boşanma davası açılabilmektedir. En genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelden sardırmasıdır. Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğuna hakim tarafların sunmuş olduğu beyanlar ışığında ve kendi takdir yetkisini kullanarak karar verir.

Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabit ise evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/25629 Esas, 2017/4188 Karar ve 11.04.2017 tarihli ilamında; eşi hakkında asılsız şikayette bulunmak boşanma sebebi olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/25629, Karar: 2017/4166 K. Tarihi: 11.04.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 11.10.2016 günü temyiz eden davalı-karşı davacı … geldi. Vekilleri gelmedi. Karşı taraf davacı-karşı davalı … ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı- karşı davalı kadının eşi hakkında asılsız şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen davacı-karşı davalının boşanma davası ve fer’lilerine yönelik temyiz itirazları ile sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu