İçtihatlar

Elektronik Kelepçenin Kırılarak Atılması, Kamu Malına Zarar Verme Suçunu Oluşturur!

Elektronik kelepçenin kırılarak atılması, kamu malına zarar verme suçunu oluşturur.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi Esas: 2021/16982, Karar: 2022/12111, K. Tarihi: 21.09.2022

Türk Ceza Kanunu’nun 152. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, kamu kurumlarına veya kamunun ortak kullanımındaki mal ve eşyalara, kasıtlı bir şekilde zarar verilmesini içerir. Kamu malına zarar verme suçu, kamu düzenini ve mal varlığını koruma amacı güden bir hükümler bütünüdür.

Bu suçun oluşabilmesi için failin, kamunun mülkiyetindeki bir mal veya eşyaya kasıtlı bir şekilde zarar vermesi gerekmektedir. Zararın, malın değerinde azalmaya veya işlevselliğinde bozulmaya neden olması durumu söz konusudur.

Kamu malına zarar verme suçu, genellikle bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen eylemleri kapsar. Failin, malın kamuya ait olduğunu bilmemesi durumunda dahi, kasten zarar verdiği tespit edilirse, suç unsurları gerçekleşmiş sayılır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 2021/16982 Esas, 2022/12111 Karar sayılı ve 21.09.2022 tarihli ilamında; elektronik kelepçenin kırılarak atılması, kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğu içtihat edilmiştir.

 Yargıtay 6. Ceza Dairesi Esas: 2021/16982, Karar: 2022/12111, K. Tarihi: 21.09.2022

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sanığa yüklenen kamu malına zarar verme suçundan doğrudan zarar gören ve davaya katılma hakkı bulunan … davadan haberdar edilmeyip CMK’nın 233. maddesine aykırı şekilde yokluğunda yargılamaya devam edilerek hüküm kurulmuş ise de, suçtan zarar görenin vekili aracılığıyla şikayetçi olup davaya katılma ve temyiz talebinde bulunduğu görülmekle; katılma talebinin kabulü ile yapılan temyiz incelemesinde;

TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunun; “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten..” olarak tanımlandığı, somut olayda sanığın elektronik kelepçeyi tarlada düşürdüğünü, kırmadığını beyan ettiği, sanığın bir şekilde elektronik kelepçeyi yok ettiğinin anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı kamu malına zarar verme suçunu işlediği sabit olmakla hatalı değerlendirme ile mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ile katılan … vekilinin temyiz istemleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 21.09.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu