İş Hukuku

Dinlenme Süreleri

Ara Dinlenmesi

İşçinin, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında, işin gereğine göre ayarlamak şartıyla belirli bir süre dinlenmesine ara dinlenmesi denir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. İş Kanunu’nun 68. Maddesinde ara dinlenme süreleri düzenlenmiştir:

  • 4 saat veya daha kısa süreli işlerde en az 15 dakika
  • 4 saatten 7,5 saate kadar süreli işlerde en az 30 dakika
  • 7,5 saatten fazla süreli işlerde en az 1 saat

Hafta Tatili

İşçilere haftanın en az 1 günü tatil verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. İşveren, işçiye her hafta, kural olarak pazar günü bir tam çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür.

İşçilere, çalışmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir güne düşen ücret olmak üzere o günün ücreti ödenir. Hafta tatilinde yasak olmasına rağmen işçinin çalışması durumunda işçiye, açık bir düzenleme mevcut olamamasına rağmen, hafta tatil ücretine ek olarak ücreti %50 artırılarak ödenir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller

29 Ekim günü Ulusal Bayram’dır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 23 Nisan, 19 Nisan, 30 Ağustos ve dini bayram günüleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. Genel Tatil günlerinde özel işyerlerinin kapalı olması zorunlu değildir. İşçi saat ücreti ile çalışıyorsa Ulusal Bayram ve genel tatil ücreti, saat ücretinin 7,5 katıdır.

Analık İzinleri                    

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu elverirse kadın doğuma 3 hafta kala çalışabilir ve çalıştığı süre doğumdan sonraki izin süresine eklenir.

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hâli izni kullandırılır.

Kadına 1. Doğumda 60 gün, 2. Doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık izin süresinin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 ava kadar ücretsiz izin verilir. Kadın işçilere analık izni bittikten sonra 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

Mazeret İzinleri

Aşağıdaki hallerde işveren ücretli mazeret izni vermek zorundadır:

  • Evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün
  • Eşinin doğum yapması halinde 5 gün

Yıllık Ücretli İzin

Yıllık ücretli izne hak kazanmanın tek koşulu işçinin işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmasıdır. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Yıllık ücretli izin süresi hesabında çalışılmış gibi sayılan süreler İş Kanunu 55. Maddesinde düzenlenmiştir.

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

  • 1 yıldan 5 yıla kadar çalışan işçiye en az 14 gün
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışan işçiye 20 gün
  • 15 yıl ve daha fazla çalışan işçiye en az 26 gün yıllık ücretli izin verilir.

18 ve daha küçük yaştaki işçilere 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamaz.

Yıllık Ücretli İzinin Kullandırılması

İşçi çalıştığı her hizmet yılına karşılık yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Yıllık ücretli izin kural olarak işveren tarafından bölünemez; aralıksız kullanılır. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz izin (yol izni) vermek zorundadır.

Yıllık İzin Ücreti

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. İşçinin yıllık izin ücreti çıplak ücreti üzerinden ödenir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. İşçi bu süreçte başka bir işte ücret karşılığında çalışamaz. Yıllık izin ücret alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu