Genel Hukuki Bilgiler

Denklik Belgesi Nedir?

Denklik belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurum ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yükseklisans diplomalarının ilgili eğitim seviyesindeki kazanımlar açısından yurt içindeki yükseköğretim kurumları tarafından verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşderliğini temsil eden belgedir.

Denklik belgesi, kısaca yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin, aynı diplomaya sahip yurt içindeki eşiti ile tüm hak ve yetkilere sahip olmasını sağlar.

Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Denklik belgesini alabilmek için gerekli işlemler şu şekilde sıralanır:

 • E-Devlet veya YÖK resmi internet adresinden online başvuru yapılır.
 • Arama kutusuna okul tanıma belgesi doğrulama ibaresi yazılarak karşınıza çıkacak olan sekmeye tıklanmalıdır.
 • Uygulamaya git sekmesi üzerinden açılacak olan YÖK’ün web sitesi üzerinden bilgilerinizin yer almış olduğu (TC kimlik numarası, ad, soyad, e-posta adresi, üniversite, ülke) yeni bir sayfa açılacaktır.
 • Bilgiler doldurulduktan sonra sorgula butonuna basarak gelen bildirime tamam denilmesi gerekmektedir.
 • Sonrasında ise tekrar yeni bir bildirim gelecektir. Bu gelen bildirim üzerinden çıktı alınıp alınmayacağına dair bir soru yöneltilmekte olup, bu soruya verilecek olan evet cevabı ile denklik belgesi kolaylıkla alınabilmektedir.

Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Denklik belgesi almak için başvuru yaparken gerekli belgeler şu şekilde listelenebilir:
 • Denklik Başvuru Formu,
 • Mezuniyet Belgesi,
 • Rıza Beyanı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki,
 • Belgelerin Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Tüm akademik kayıtları içeren transkript, not çizelgesi, diploma eki (supplement), Hazırlık eğitimi alındıysa hazırlık eğitimini gösterir belge, Mezun olunan okula başka okula gelindiyse bu okuldan transfer edilen derslerin not dökümleri, gelinen okul yabancı ülkede ise bunların noter tasdikli tercümesi,
 • Öğrenim görülen ülkeye giriş çıkış kayıtlarını gösteren pasaport sayfalarının noter onalı okunaklı dökümü,
 • Emniyet Müdürlüğü’nden temin edilen yurda giriş-çıkış belgesi,
 • Çifte vatandaş kişiler için öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşadığını ispatlayan belge,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerden mezun olanların güvenlik kuvvetlerinden temin edecekleri ülkeye giriş-çıkış kayıtlarını gösterir belge,
 • Başvuru ücreti dekontu,
 • Ön lisanstan lisansa veya lisanstan yüksek lisansa transfer edilen dersler varsa, ön lisans veya lisans diploması.
 • Tüm belgelerin noter onaylı fotokopileri.

Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yurt Dışı Diploma Denkliği Nedir?

Yurt dışı diploma denkliği, Türkiye’de verilen diplomaların yurt dışında verilen diplomalara eş değer yani denk olduğunun tespit edilmesi işlemidir.

Yurt Dışı Diploma Denklik Davası Nedir?

Yurt dışı diploma denklik davası, yurt dışı diploma denklik başvurusu reddolan kişinin Yükseköğretin Genel Kurulu tarafından verilmiş olan red kararına karşı açtığı davadır.

Denklik Başvurusu Reddolan Kişi Dava Açabilir Mi?

Denklik başvurusu reddolan kişi, işlemin kendisine bildirilmesinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemelerinde denklik başvurusunun reddine ilişkin iptal davası açabilmektedir.

Denklik Başvuru Reddi Davası Kime Açılır?

Denklik Başvuru reddi davasında davacı taraf, işlemi reddolan kişi olurken; davalı taraf, işlemin reddine karar veren kurum olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olacaktır.

Denklik Başvuru Reddi Davasında Yetkili Mahkeme Nedir?

Denklik başvuru reddi davasında yetkili mahkeme, idari yargılama usulü kanununa göre idari işlemin reddine karar veren idari birimin bulunduğu yer mahkemesidir.

Denklik Belgesi Ne İşe Yarar?

Denklik belgesi, kısaca yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin, aynı diplomaya sahip yurt içindeki eşiti ile tüm hak ve yetkilere sahip olmasını sağlar.

Denklik Belgesi Kaç Günde Çıkar?

Denklik belgesi için gerekli işlemlerin aşamaları aşağıdaki gibi olup, tüm bu işlemlerin ortalama süresi 65 gündür.

 • E-Devlet ya da YÖK resmi internet adresinden online başvuru yapılır.
 • Ön inceleme aşaması olarak, diplomanın teyidi amacıyla dış temsilciliklerle yazışma yapılır. Pasaport ve il emniyet müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış bilgileri incelenir.
 • İnceleme aşamasına geçildiğinde; başvuru dosyası üzerinde münferiden usul ve esas açısından inceleme yapılır, üniversitelerden akademik görüş istenir, bilim alanı danışma komisyonu inceler.
 • Tanıma ve Denklik Komisyonunca alınan görüşler doğrultusunda son karar oluşturulur.
 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu başvuru dosyasını denklik, ret veya mezun olunan kurumun eğitim öğretiminin niteliğinde tereddüt oluşması halinde uygulanan Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi(SYBS) olmak üzere karara bağlar.

Denklik Belgesi Kaç Günde Çıkar?

Denklik Belgesi Nasıl Sorgulanır?

E-Devlet üzerinden sunulan hizmet sayesinde “Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama” sekmesine girilerek denklik belgesi sorgulaması işleminin yapılması mümkündür.

Denklik Belgesi Kimlere Verilir?

Denklik belgesi ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarını almayı hak kazanmış  olan kişilere yurt dışındaki eş değer alanın belgesi olacak şekilde verilir.

Yurt dışındaki üniversitelerinden ön lisans, lisans ya da yüksek lisans alanlarından mezun Türk vatandaşlarına denklik belgesi verilir. Bunlara ek olarak yurt dışındaki üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olmuş yabancı uyruklu kişilere de denklik belgesi verilir.

E-Devlet’ten Denklik Belgesi Alınır Mı?

Denklik belgesi almak için gerekli başvuruların E-Devlet ya da YÖK resmi internet adreslerinden yapılması mümkündür.

Denklik Belgesi Ücretli Mi?

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulun tanıma/denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Yüksek Öğretim Genel Kurulu’na yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiş olup bu kapsamda YÖK internet sitesinde ücretlendirme şu şekilde sunulmuştur:

 • “Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları” ve “Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi” talepleri için 150 TL,
 • Yükseköğretim Kurumları Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,
 • İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,
 • Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,
 • KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, T.C. – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,
 • Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibaresinin yer alması gerekmektedir.”

Denklik Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

YÖK denkliği olan üniversiteler arasında özellikle ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya ve Kore gibi ülkelerdeki birçok farklı üniversite yer almaktadır.

Hangi Ülkeler Türkiye’ye Denklik Veriyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Almanya gibi ülkelerdeki farklı üniversiteler Türkiye’ye denklik vermektedir. Bunlar birkaç örnek niteliğinde olup, YÖK tarafından denkliği onaylanan birçok üniversite bulunmaktadır. YÖK’ün resmi web sitesinde bu konuda daha ayrıntılı bilgi mevcuttur.

Yurt dışı diploma denklik davaları alanında uzman idari dava avukatları vasıtasıyla açılması davanın seyri bakımından son derece önemlidir. Denklik Belgesi alma süreci hakkında avukatlarımızdan bilgi almak için bizlere ekinhukuk.com.tr’den ulaşabilirsiniz

Av. Ahmet EKİN & Zeynep Öykü ÖNDER

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu