Medeni Usul Hukuku

Davaya Katılma

Davaya Katılma;

Dava sonunda verilecek hükümden etkilenecek olan üçüncü kişilerin davaya katılması mümkündür.

Fer’i Müdahale

Taraf sıfatı olmayan üçüncü bir kişinin, davada haklı çıkmasında hukuksal yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla davada yer almasına, fer’i müdahale denir.

Belli başlı koşulları şunlardır:

 • Görülmekte olan bir davanın olması gerekir.
 • Tahkikat sona ermemiş olmalıdır.
 • Davaya katılmak isteyen kişinin davanın tarafı olmaması gerekir.
 • Müdahil, taraf ve dava ehliyetine sahip olmalıdır.
 • Müdahilin, davaya katılmasında hukuksal yararı bulunmalıdır.
 • Müdahil, Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşı ise bir teminat göstermesi gerekir.

Müdahale talebinde bulunan üçüncü kişinin, dilekçe ile mahkemeye başvurması gerekir. Talepte bulunandan katılma harcı alınır.

Fer’i müdahalenin sonuçları şunlardır:

 • Davayı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip edebilir.
 • Yanında katıldığı tarafın yararına olan sav veya savunma araçlarını ileri sürebilir.
 • Yanında katıldığı tarafın işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usul işlemlerini yapabilir.
 • Davada taraf değildir; taraf yardımcısı olup yanında katıldığı tarafla birlikte hareket eder.
 • Kararı tek başına kanun yoluna götürme hakkı yoktur.
 • Asıl tarafın yararına aykırı işlemler yapamaz.
 • Dava konusu üzerinde maddi hukuka ilişkin bazı işlemleri fer’i müdahil tek başına yapamaz.

Asli Müdahale

Dava konusuyla ilgili kısmen ya da tamamen hak iddia eden üçüncü kişinin, bu durumu ileri sürerek yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede yeni bir dava açmasıdır. HMK 65. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Asli müdahalenin şartları şunlardır:

 • Görülmekte olan bir ilk davanın veya çekişmesiz yargı işinin olması gerekir.
 • Hüküm verilmemiş olmalıdır.
 • Hak iddia eden kişinin davada taraf olmayıp üçüncü kişi olması gerekir.
 • Asli müdahilin taraf ve dava ehliyetine sahip olması gerekir.
 • İstem, bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia edilmesine yönelik olmalıdır.

Asli müdahale isteminde görevli ve yetkili mahkeme ilk dava veya işin görüldüğü mahkemedir. Aslı müdahale davası ile asıl yargılama birlikte yürütülür ve karara bağlanır.

Asli müdahalenin özellikleri ve sonuçları şunlardır:

 • Ayrı ve bağımsız bir davadır.
 • Asli müdahil taraftır ve dava sonunda onun hakkında bir karar verilir.
 • Zamanaşımı kesilir.
 • İlk davanın davacı ve davalısı, asli müdahale davasında zorunlu dava arkadaşı durumundadırlar.
 • Asli müdahale davasında verilen hüküm, asli müdahil ile asli müdahalenin tarafları arasında kesin hüküm oluşturur.
 • İlk davanın taraflarından bağımsız olarak kanun yoluna başvurabilir.

DAVANIN İHBARI

Davanın ihbarı, taraflardan birinin, görülmekte olan bir davada haksız çıkması durumunda üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu olasılığı olan durumlarda, üçüncü bir kişiyi davadan haberdar etmesidir.

Şartlar şu şekildedir:

 • Derdest Dava

İhbarın yapılması için öncelikle açılmış ve görülmekte olan bir davanın bulunması gerekir.

 • Süre

Davanın ihbarı tahkikat sonuçlanıncaya kadar mümkündür.

 • Kişi

İhbarı yapılacak kişinin davanın tarafı olmayan bir kişi olması gerekir.

 • Rücu Hakkı

İhbarda bulunan tarafın, davasında haksız çıkması durumunda, ya kendisinin üçüncü kişiye rücu hakkı bulunmalıdır ya da üçüncü kişinin kendisine rücu hakkı bulunmalıdır.

İhbar, tek taraflı bir usul işlemidir. Hâkimin veya karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Davanın ihbarı, davanın görüldüğü mahkeme aracılığıyla yapılabileceği gibi, mahkeme dışında da yapılabilir. Davanın ihbarı ile kendisine ihbar yapılan kişiye karşı zamanaşımı kesilmiş olmaz.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu