Medeni Usul Hukuku

Dava Arkadaşlığı

Bir davacının birden fazla davalıya ya da birden fazla davacının bir davalıya karşı birlikte dava açabilmeleri için aynı tarafta bulunan kişiler arasında hukuksal bir bağ bulunmalıdır. Birden fazla kişinin davası birlikte açıldığı için buna sübjektif dava birleşmesi veya dava arkadaşlığı denilmektedir.

İhtiyari Dava Arkadaşlığı

Kanunda belirtilen koşulların oluşması halinde, isteğe bağlı olarak bir davada birden çok kişinin davacı ya da davalı tarafta birlikte yer almasıdır. İhtiyari dava arkadaşlığını doğuran nedenler HMK 57. Maddesinde sayılmıştır:

 • Dava konusu hak veya borcun elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir nedenle ortak olması.
 • Ortak bir işlem ile birden çok kişi yararına hak doğması veya borç yüklenilmiş olması.
 • Davanın, taraflardan her biri için aynı nedenden doğması.

İhtiyari dava arkadaşlığında, davalar birbirinden bağımsız olduğundan dolayı, dava arkadaşlarından her biri, diğerinden bağımsız olarak hareket eder. Dolayısıyla:

 • Dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır.
 • Her dava arkadaşı ikrar, feragat, kabul, yeminin kabulü ve yemin gibi işlemleri yalnızca onun hakkında geçerlidir
 • Mahkeme, her bir dava arkadaşı için ayrı ayrı hüküm verebilir.
 • Her bir dava arkadaşı diğerinden bağımsız olarak yasa yoluna başvurabilir
 • Oluşan kesin hükümler birbirinden farklı olabilir

Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Zorunlu dava arkadaşlığı, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi gereken durumlarda dava arkadaşlığıdır. Maddi hukuka göre belirlenir.

Maddi Bakımından Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Dava konusu olan hukuksal ilişki, birden fazla kişi arasında ortak olup da bu hukuksal ilişki hakkında mahkemece bütün ilgililer için aynı biçimde ve tek bir karar verilmesi zorunlu ise buna maddi bakımdan zorunlu dava arkadaşlığı denir. Elbirliği mülkiyeti ve Hak veya borcun bölünemez oluşu konularında söz konusudur.

Şekli Bakımdan ZDdddorunlu Dava Arkadaşlığı

Usuli nedenlerle birden fazla kişiye karşı dava açılması zorunlu olduğu; ancak ilgililer hakkında aynı biçimde ve tek bir karar verilmesinin zorunlu olmadığı durumlara, şekli zorunlu dava arkadaşlığı denir. Kanuna dayanır ve sadece davalılar arasında söz konusu olur.

 • Zorunlu dava arkadaşları ancak birlikte dava açabilir ve aleyhlerine de birlikte dava açılabilir.
 • Maddi bakımdan zorunlu dava arkadaşlığında, dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadır.
 • Zorunlu dava arkadaşlığında, tek bir dava vardır.
 • Maddi bakımdan zorunlu dava arkadaşlığında, hüküm, bütün dava arkadaşlarınca birlikte kanun yoluna götürülebilir. Şekli bakımdan zorunlu dava arkadaşlığında ise dava arkadaşları, hükmü tek başına kanun yoluna götürebilir

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu