İçtihatlar

Aracın Sahibinden İzinsiz Olarak Alınması Durumunda Aracın Sahibine Trafik Cezası Kesilir mi?

Aracın ehliyetsiz sürücü tarafından sahibinden izinsiz olarak alınması durumunda aracın sahibine trafik cezası kesilemez.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Esas: 2019/18946, Karar: 2020/8274, K. Tarihi: 24.06.2020

Ülkemiz hukuk sistemine göre araç kullanacak kişilerin ehliyet sahibi olmaları zorunludur. Aynı zamanda araç sahiplerinin araçlarını ehliyetsiz sürücülere kullandırmaları da yasaktır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.” Ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle idari para cezası uygulanır ve Kabahatler Kanunu’na tabidir. Kesilen idari para cezasına itiraz da Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yapılmalıdır. Cezanın kişiye tebliğ edilmesinden itibaren on beş gün içinde sulh ceza hakimliğinde cezaya itiraz edilebilir. İdari para cezasının yanı sıra başka bir hususa da itiraz edilecekse idari yargıda iptal davası açılmalıdır.

Aracını ehliyetsiz sürücünün kullanmasına izin veren araç sahibine trafik cezası uygulanır. Ancak aracı elinden rızası hilafında çıkan ya da izni olmayan araç sahiplerine araçlarının ehliyetsiz sürücüler tarafından kullanılması nedeniyle trafik cezası kesilmez.

 Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2019/18946 Esas, 2020/8274 Karar sayılı ve 24.06.2020 tarihli ilamında; aracın ehliyetsiz sürücü tarafından sahibinden izinsiz olarak alınması durumunda aracın sahibine trafik cezası kesilemeyeceği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Esas: 2019/18946, Karar: 2020/8274, K. Tarihi: 24.06.2020

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 22/03/2018 tarihli ve MA 27204083 sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2.018,00 Türk lirası idarî para cezasına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/10/2018 tarihli ve 2018/3030 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 14/02/2019 gün ve 17106 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/02/2019 gün ve KYB-2019-19708 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 16 KPU 43 plakalı motosikletin, Enes Yalanca tarafından ehliyetsiz olarak kullanıldığının, karıştığı kaza sonrası tespit edilmesi üzerine, araç sahibi muterize aracını sürücü belgesiz kullandırdığından bahisle idarî para cezası uygulanmış ise de, dosya içeriğinden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca suça sürüklenen çocuk Enes Yalanca hakkında, muteriz adına kayıtlı motosikleti çaldığı gerekçesiyle 27/07/2018 tarihli ve 2018/41913 soruşturma, 2018/19667 esas. 2018/983 sayılı iddianamenin düzenlendiğinin ve söz konusu motosikletin sahibinin rızası hilafına zilyetliğinden çıktığının anlaşılması karşısında; muterizin, aracı sürücü belgesiz kişilerce kullanılmasına izin vermekten sorumlu tutulamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/10/2018 tarihli ve 2018/3030 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, muteriz hakkında, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 22/03/2018 tarihli ve MA 27204083 sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2.018,00 Türk lirası idarî para cezasının kaldırılmasına, 24/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu