Genel Hukuki Bilgiler

Usulsüz Tebligat

Tebligat, bir durumun veya hukuki bir işlemin ilgili kişiye bildirilmesi işlemidir. Hukukumuzda tebligat büyük bir öneme sahiptir. Özellikle İcra ve İflas Hukukunda tebligatın sonuçları oldukça önemlidir.

Tebligatın ilgili kişiye tebliğ edilmesiyle tebligata konu hukuki işlem için süre başlar. İcra hukukunda tebligatlar Tebligat Kanunundaki hükümler çerçevesinde yapılır.

Tebligatın Usulüne Uygun Yapılmamasının Hukuki Sonuçları

Usulüne uygun yapılmamış olan tebligatlar kural olarak yapılmamış sayılır ve sonuç doğurmaz. TebK. Md. 32 “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.” Demektedir yani tebligat usule aykırı yapılmış olsa dahi ilgili kişi bu tebligattan haberdar ise tebligat yapılmış sayılır.

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte de Usulsüz tebligat konusunda hüküm yer almakta olup md. 53te şu şekilde bahsedilmektedir.

Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliği öğrenmiş ise geçerlidir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış sayılır. Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır.

(2) Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

(3)Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması halinde, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mümkün değildir.

Usulsüz tebligatta geçerli tebliğ tarihi ilgili kişinin bildirdiği tarihtir.

Sonuç olarak eğer usulsüz tebligat muhatap tarafından tebliğ alınırsa geçerli tebligat gibi hukuki sonuç doğurur. Yapılan usulsüz tebligat sonucunda ilgili kişi bir hak kaybına uğramışsa 7 gün içerisinde İcra Mahkemesine tebligat usulsüz olduğuna dair şikâyette bulunabilir.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu