İçtihatlar

Ürün Teslim Edilmez İse Banka Kredi Kartına Para İadesini Yapmak Zorundadır

İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün teslim edilmez ise banka kredi kartına para iadesini yapmak zorundadır.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/1953 Esas, 2017/2895 Karar

Chargeback, Türkçe adıyla ters ibraz, banka veya kredi kartı ile ödeme yapılmasına rağmen bir mal veya hizmet alınamaması, dolandırıcılık gibi durumlarda kart sahibinin paranın iadesi hususunda bankaya başvurması demektir.

Bankalar Mastercard Rules ve Visa Core Rules adlarında kurallar ile bağlıdır. Chargeback süreci Mastercard Rules ve Visa Core Rules haricinde Bankalar Arası Kart Merkezi Üye İşyeri Kılavuzu ile detaylı olarak kural altına alınmıştır.

Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemleri kurallarına göre kart sahipleri kartları ile yapılan işlemlere itiraz edebilirler. Kart hamilinin yapılan işlemi hatırlamaması, provizyon uygulamasının doğru uygulanmaması, dolandırıcılık, mükerrer işlem, yanlış tutar çekimi, ürün/hizmet alınamaması, iade işleminin gerçekleşmemesi gibi sürece ilişkin hatalar ile itirazda bulunulabilir.

İşlemin karta yansımasından itibaren en geç 120 gün içerisinde itiraz edilmelidir. Kart hamili itirazını bankaya iletir, banka üye işyerine bildirim yapar. Kart merkezi ilgili belgeleri talep eder. Bu bağlamda ilgili belge ve delillerin bankaya sunulması neticesinde kılavuzda belirlenen şartların sağlanması halinde (örneğin malın teslim edilmemesi) banka, para iadesini yapmak zorundadır. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2016/1953 esas ve 2017/2895 karar sayılı ilamı bu yönde olup aşağıda yer almaktadır.

19. Hukuk Dairesi 2016/1953 E.  ,  2017/2895 K.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı, sihirlikazan.com sitesinden toplam 11.900,48 TL tutarlı 2 ayrı alışveriş yaptığını, alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak chargeback kuralları gereğince ödediği bedelin kredi kartına iadesini talep ettiğini ancak davalı bankanın haksız yere talebi reddettiğini ileri sürerek, 11.900,48 TL’nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, satım ilişkisinin tarafı olmayan müvekkili bankaya husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, bankanın chargeback kuralını işletmesi gerekirken işletmeyerek kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, 8.898,03 TL ve 2.996,49 TL tutarlı alışveriş bedellerinin taksit ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu