Sözleşme ve Protokoller

Sözleşme ve Protokoller

Sözleşme; iki veya daha çok tarafın hukuki sonuç ortaya koymak amacıyla karşılıklı irade beyanlarında bulunmasıdır. Sözleşmeler şu şekilde örneklendirilebilir; satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kullanım ödüncü sözleşmeleri, tüketim ödüncü sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, trampa sözleşmesi vs.

Protokol; sözleşmeleri açıklama amacı güden; sözleşmenin süresinin uzatılmasını ve sözleşme maddelerinin değiştirilmesini sağlayan belgedir.
Sözleşme ve protokoller günlük hayatta oldukça kullanıla anlaşma biçimleridir. İki irade beyanının karşılıklı uyuşmasıyla ortaya çıkan sözleşmeler taraflar arasındaki ilişkinin ispatı bakımından büyük önem taşımaktadır. Yazılı sözleşmelerle tarafların hak ve borçları açıkça ortaya konulmakta iş ilişkilerinde taraflar arasında güven ilişkisini oluşturmaktadır.

Sözleşme ve protokoller farklı amaçlarla yapılabilmektedirler. Farklı amaçlarla yapılmaları sebebiyle sözleşmeler hukuku; iş hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve icra hukuku ile bağlantılı bir hukuk dalıdır. Taraflar arasında iş ilişkisine başlanması veya iş ilişkisinin sonlandırılması için sözleşmeler düzenlenebilmektedir.

Bu kapsamda avukatlar; sözleşmelerin hazırlanmasında, sona ermesinde, sözleşme değişikliklerinde, protokollerin hazırlanmasında hukuki destek vermektedir.

Sözleşme ve protokollerin günümüzde oldukça çok kullanılmasıyla hazırlanmaları da multidisipliner hukuk kurallarıyla sağlanmaktadır. Bu sebeple sözleşme ve protokollerin hazırlanması tecrübe ve uzmanlık gerektirmekte olup tarafların hak ve borçlarını belirlerken hak mahrumiyetine sebep olunmaması gerekmektedir.

Başa dön tuşu