Genel Hukuki Bilgiler

Noter Nedir?

Noter, noterlik mesleğini icra eden bir profesyoneldir ve bu meslek resmi bir kamu hizmetidir. Noterler, işlemleri belgelendirerek hukuki güvenliği sağlar, anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur ve kanunlar gereği verilen diğer görevleri yerine getirirler. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresinde noterlik işlerini yürütmek üzere bir noterlik kurulur.

Noterler, bir hukukçu olmalarına rağmen, avukatlardan farklı olarak hizmetlerini temsil etmez veya tartışmalı konularda faaliyet göstermezler.

Noterlik Ücretleri Neden Ödenir?

Noterlerin yapabilecekleri işler genel olarak kanunda belirtilmiştir. Noter, ilgili kişilerin kimlik, adres ve taleplerini tam olarak belirlemekle yükümlüdür. Bu işlemler sırasında, yasada belirtilen şekilde ücret alınmalıdır.

Ücret tarifesi her yıl mart ayında gerekli değişiklikler yapılarak güncellenmelidir. Sayfa hesapları için alınacak ücretler ise Harçlar Kanunu’na göre hesaplanır. Noterlik ücretlerinin elektronik ortamda, güvenli elektronik imza ile tahsil edilmesi durumunda ise yine Noterlik Ücret Tarifesi’ne göre ücret alınır.

Vekalet Verme Ücreti 2024

Vekalet Verme Ücreti 2024

Hukuki bir işlemi avukat aracılığıyla temsil ettirmek isteyen veya işlemin gerçekleştirileceği yerde bulunamayan kişilere noterden vekalet verme işlemi gerçekleştirilir. 

Noter tarafından verilen vekaletname ücreti, 2024 yılı için 783,82 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret aynı zamanda düzenleme ücreti olarak bilinir ve vekaletnamenin hazırlanması için alınır. Vekaletname ücreti, vekaletnamenin türü, kapsamı ve sayfa sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Noter Tasdik Ücreti 2024

Noter tasdik ücreti, bir belgenin doğruluğunun ve geçerliliğinin noter tarafından teyit edilmesi karşılığında alınan ücrettir. Bu ücret, belgenin türüne ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin:

 • Sözleşmeler için: 175,80 TL + (belgenin bedelinin binde 1’i)
 • Vekaletnameler için: 783,82 TL
 • Tapu ve İpotek Belgesi için: 391,91 TL + (belgenin bedelinin binde 1’i)
 • Diğer Belgeler için: 175,80 TL

Belge tasdik ücretleri belgenin özelliklerine göre değişebilir ve nadiren muafiyet durumları olabilir. Noter ücretleri sürekli güncellenmektedir, bu nedenle güncel ve doğru bilgi almak için notere başvurmak önemlidir.

Noter İhtarname Ücreti Ne Kadardır? 2024

Noter İhtarname Ücreti Ne Kadardır? 2024

Hukuki bir ilişkinin başlaması, sonlanması veya devam ederken şartlarının değişmesi durumunda, taraflardan biri muhataba ihtarname çekebilir. İhtarnamenin içeriği ve muhataba tebliği durumunun daha kolay ispatlanabilmesi için noter aracılığıyla çekilmesi tavsiye edilir.

2024 yılında ihtarname çekmek isteyen bir kişinin ödeyeceği noterlik ücreti ise 1.500 TL’dir.

Araç Satışı İşlemleri ve Noter Ücretleri 2024

Ticari veya şahsi olması fark etmeksizin, tüm araçların trafik siciline tescil edilmesi zorunludur. Bu nedenle, araç alımı veya devri durumunda noter tarafından tescil edilmelidir. 2024 yılında noter aracılığıyla gerçekleştirilen araç satışları için ücretler sıfır ve ikinci el araçlar için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 • İkinci el araç satışı için noter ücreti 1.489,36 TL’dir.
 • Sıfır araç satışı için noter ücreti ise 1.138 TL’dir.

Araç satışı sırasında plaka değişikliği de noter tarafından yapılabilmektedir. Noter ihtarname ücreti ise aracın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Yeni araçlar için noter ihtarname ücreti genellikle 155 TL ile 1.000 TL arasında değişiklik gösterebilir.

Noterler Hangi Belgeleri Düzenleyebilir?

Noterler aşağıdaki belgeleri düzenleyebilmektedir;

 • Evlenme sözleşmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi
 • Şirket sözleşmesi
 • Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
 • Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
 • Ömür boyunca gelir (kaydı hayat ile irat) bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
 • Vefat edene kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Temlik
 • Taahhütname
 • Kefaletname
 • Vasiyetname
 • Vakıf senedi
 • Aile vakfı senedi
 • Tanıma senedi
 • Muvafakatname
 • Sulhname
 • Yediemin senedi
 • Rehin senedi
 • Borç senedi
 • Fesihname
 • İbraname
 • Beyanname
 • Şahadetname
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı
 • Emanetleri saklama tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Tespit tutanağı
 • Vekâletname
 • Defter onaylanması
 • Çevirme
 • Örnek çıkartma
 • İmza sirküleri
 • Protesto işleri
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği
 • Tescil

Ekin Hukuk olarak, hukuki ihtiyaçlarınızda yanınızdayız. Daha fazla bilgi almak veya danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Kübra DEMİR

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu