Borçlar Hukuku kavramından önce borç kavramının incelenmesi gerekmektedir. Borç; bir eylemde bulunmak, bir şeyi vermek, bir davranışı yapmaktan kaçınmak anlamına gelmektedir. Hukukumuzda bu borcu yerine getirmesi gereken kişiye borçlu denirken yerine getirilmesi gereken fiil ise edim olarak adlandırılmaktadır. Yani Borçlar hukuku kısaca taraflar arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borcun kaynakları ise borç ilişkisini doğuran sebeplerdir. Borcun kaynakları; sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme olarak sayılabilir. Bu hukuk dalını asli kaynak olarak 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiş olan Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmektedir.

Türk Borçlar Kanunu, genel hükümlere ilişkin ilk kısmında tüm borç ilişkilerinde uygulama alanı bulan temel kuralları (borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri, sona ermesi, alacaklı ve borçlu temerrüdü vb.) düzenlemekte; özel borç ilişkilerini taşıyan ikinci kısmında ise çeşitli sözleşme tiplerine ( satım, bağışlama, kira, eser, vekâlet) ve ilişkin maddeler bulunmaktadır. Hukuk dalları içinde özel hukuk alanında yer alan borçlar hukuku oldukça kapsamlı bir alandır.

Her hukuk dalı gibi borçlar hukuku da temelini Anayasa'dan alır. Anayasa'nın 38. maddesine göre; "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. " Anayasa'nın 48. maddesine göre ise; "Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir."  Anayasanın bu hükümlerinde borçlar hukukunun temel ilkesi olan sözleşme özgürlüğü açıkça düzenlenmiştir.

Borçlar hukuku kapsamında bulunan davalar şu şekilde sıralanabilir; haksız fiilden doğan tazminat davaları, maddi-manevi tazminat davaları, alacak davaları, kira tespiti ve kiralananın tahliyesi davaları, inşaat hukuku davaları, müdahalenin men-i davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ecri misile ilişkin davalar, gayrimenkul davaları, ipotek-rehin tesisi ve fekkine ilişkin davalar, kat mülkiyetinden doğan her türlü davanın yanı sıra; kira sözleşmesinden, satım sözleşmesinden, eser sözleşmesinden kaynaklanan her türlü dava sayılabilir. Sayılan borç ilişkilerinin yanı sıra daha birçok ilişki bulunmakta olup borç ilişkileri günlük hayatta geniş yer bulmaktadır.

TEŞHİS VE TAKİP YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE BEBEĞİN DOWN SENDROMLU DOĞMASINA NEDEN OLAN DOKTORA KARŞI TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNULABİLİR

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1439 Gösterim

TEŞHİS VE TAKİP YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE BEBEĞİN DOWN SENDROMLU DOĞMASINA NEDEN OLAN DOKTORA KARŞI TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNULABİLİR

Malpraktis, diğer bir deyişle doktorun hatası; doktorun veya sağlık çalışanlarının bilgisizliği, deneyimsizliği, ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti verilmesi v...

Devamı
Çatı yapımı mimari projenin değişikliğini gerektirdiğinden kat maliklerinin alacağı kararla yapılabilir.

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1464 Gösterim

Çatı yapımı mimari projenin değişikliğini gerektirdiğinden kat maliklerinin alacağı kararla yapılabilir.

Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

Devamı
Lokanta otoparkına park edilmek üzere görevliye teslim edilen aracın çalınmasından doğan zararlardan lokanta görevlisi ve işletme sorumludur

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1522 Gösterim

Lokanta otoparkına park edilmek üzere görevliye teslim edilen aracın çalınmasından doğan zararlardan lokanta görevlisi ve işletme sorumludur

Saklayan, saklatanın izni olmadıkça saklananı kullanamaz. Saklama sözleşmesinde bir süre belirlenmiş olsa bile saklayan, saklatanın her zaman ileri sürebileceği istemi üzerine, saklananı bütün çoğalma...

Devamı
Köpek ısırması sonucu yüzü yaralanan kişi, ileride yapılacak estetik ameliyat bedelini köpeği başı boş bırakan kişiden isteyebilir.

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1751 Gösterim

Köpek ısırması sonucu yüzü yaralanan kişi, ileride yapılacak estetik ameliyat bedelini köpeği başı boş bırakan kişiden isteyebilir.

Maddi tazminat davası, haksız yere uğranılan bir maddi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Tazminat davaları, genel olarak haksız fiilden doğacak durumlarda istenebilir. Haksız Fiil nedeniyle ortaya ...

Devamı
İkinci el araç satan kişi ayıbı bilse de bilmese de aracın boyalı olmasından ve araca kilometre hilesi yapılmasından sorumludur.

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1842 Gösterim

İkinci el araç satan kişi ayıbı bilse de bilmese de aracın boyalı olmasından ve araca kilometre hilesi yapılmasından sorumludur.

Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uyg...

Devamı
Cihaz garanti süresi dolduktan sonra ağır ayıptan dolayı kullanılamaz hale gelmiş ve zamanaşımı süresi geçmiş olsa bile tüketici, haklarını kullanabilir.

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1764 Gösterim

Cihaz garanti süresi dolduktan sonra ağır ayıptan dolayı kullanılamaz hale gelmiş ve zamanaşımı süresi geçmiş olsa bile tüketici, haklarını kullanabilir.

“Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı...

Devamı
Site İçerisinde Bulunan Konutlara Hırsız Girmesi Sonucu Oluşan Maddi Kayıptan, Gerekli Önlemleri Almayan Site Yönetimi ve Güvenlik Şirketi Sorumludur

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1791 Gösterim

Site İçerisinde Bulunan Konutlara Hırsız Girmesi Sonucu Oluşan Maddi Kayıptan, Gerekli Önlemleri Almayan Site Yönetimi ve Güvenlik Şirketi Sorumludur

Maddi tazminat davası, herhangi bir nedenle haksız yere uğranılan bir maddi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Tazminat davaları, genel olarak haksız fiilden doğacak durumlarda istenebilir. Haksız F...

Devamı
İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün teslim edilmez ise banka kredi kartına para iadesini yapmak zorundadır.

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1885 Gösterim

İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün teslim edilmez ise banka kredi kartına para iadesini yapmak zorundadır.

Chargeback, Türkçe adıyla ters ibraz, banka veya kredi kartı ile ödeme yapılmasına rağmen bir mal veya hizmet alınamaması, dolandırıcılık gibi durumlarda kart sahibinin paranın iadesi hususunda bankay...

Devamı
Estetik ameliyat, eser sözleşmesinin konusu olduğundan estetik operasyonlarda doktor, hastanın talep ettiği sonucu garanti etmek zorundadır

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1832 Gösterim

Estetik ameliyat, eser sözleşmesinin konusu olduğundan estetik operasyonlarda doktor, hastanın talep ettiği sonucu garanti etmek zorundadır

Hukukumuzda gerçekleştirilen tıbbi müdahale tedavi amaçlıysa vekalet sözleşmesi kapsamında değerlendirilirken; estetik amacıyla gerçekleştiriliyorsa eser sözleşmesinin kapsamında değerlendirilmektedir...

Devamı
Tıbbi müdahale sonucunda oluşması muhtemel komplikasyonlar konusunda hastasını bilgilendirmeyen doktor, kusurludur

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 1888 Gösterim

Tıbbi müdahale sonucunda oluşması muhtemel komplikasyonlar konusunda hastasını bilgilendirmeyen doktor, kusurludur

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 26. maddesi uyarınca hekimlerin; hastanın sağlık durumu, tedavi yöntemi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı açısından taşıdığı riskler, ilaçların kullanımı ve yan e...

Devamı
Kefil Nedir? Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 4086 Gösterim

Kefil Nedir? Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Borçlu olan bir kişinin borcunu ödemediğinde onun yerine borçtan bizzat sorumlu olup borcu ödeyeceğini taahhüt eden kimse kefildir. Kefalet Sözleşmesi Nedir? Kefil ile asıl borcun alacaklısı arasında ...

Devamı
Eser Sözleşmesi Nedir?

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 5589 Gösterim

Eser Sözleşmesi Nedir?

Eser sözleşmesi günlük hayatta karşımıza çokça çıkmaktadır. Bir eşyanın bakımı veya onarımı, bir binanın elektrik veya su tesisatının yaptırılması gibi çeşitli görünümleri olan bu sözleşme sebebiyle ö...

Devamı
Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Sözleşmesinin Unsurları

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 3176 Gösterim

Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Sözleşmesinin Unsurları

Günlük hayatta en sık karşımıza çıkan sözleşme türlerinden birisi de kira sözleşmesidir. Türk Borçlar Kanununa göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte on...

Devamı
Sebepsiz Zenginleşme

Kategori: Borçlar Hukuku

0 Yorum 10712 Gösterim

Sebepsiz Zenginleşme

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca sebepsiz zenginleşme, sözleşme ve haksız fiiller gibi bir borç kaynağıdır. Haklı bir neden olmaksızın bir kimsenin başkasının mal varlığından veya emeğinden öt...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ